PowerTOP 2.0

PowerTOP 2.0

przez -
3 925
Intel

Ogłoszono wydanie PowerTOP 2.0, potężnego narzędzia diagnostycznego do monitorowania i zarządzania zużyciem energii. Aplikacja posiada tryb interaktywny, w którym możemy eksperymentować z różnymi ustawienia poboru energii, w przypadkach kiedy dystrybucja Linuksowa takowych ustawień nie posiada. PowerTOP raportuje, które komponenty systemu posiadają największe zużycie energii, od oprogramowania do aktywnych komponentów systemu.

Najnowsza wersja używa nowej biblioteki libparseevents, która pozwala na dostęp do infrastruktury jądra “perf”. Dzięki takiemu ulepszeniu aplikacja jest w stanie zapewnić dokładniejsze dane i być bardziej elastyczna dla przyszłego procesu rozwojowego jądra. Dodano dokładną obsługę częstotliwości idle procesora i wykresu poboru mocy, razem z rozszerzonym zgłaszaniem stanów częstotliwości dla procesorów, która posiadają ich więcej, niż 10. Dzięki temu PowerTOP pokazuje dokładniejszy obraz, w jaki sposób programy wpływają na wykorzystanie procesora, a także jaki mają wpływ na stanu uśpienia poszczególnych rdzeniu.

PowerTOP 2.0 posiada także system śledzenia urządzeń, który pokazuje dokładne informacje, które urządzenia są problematyczne w sposobie poboru prądu. Dodano pomiary aktywności karty graficznej i VFS opts.

Pojawił się nowy interfejs, który wyświetla bardziej szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym:

  • Zakładka Overview: pokazuje podsumowanie informacji o procesorze i jego wybudzeniach na sekundę dla Systemu, karty graficznej i VFS ops
  • Zakładka Idle stats: pokazuje szczegółowe informacje o różnych rdzeniach procesora i status pakietów procesora
  • Zakładka Frequency stats: pokazuje szczegółowe informacje o zegarach i procent ich użycia dla każdego rdzenia i pakietu
  • Zakładka Device stats: pokazuje ogólne podsumowanie aktywności urządzeń, wskaźniki transmisji urządzenia sieciowego i wskaźnik zajętości GPU
  • Zakładka Tunables: pokazuje sugerowane opcje to zaaplikowania. Można dzięki temu sprawdzić, jakie następstwa będzie miało dane zdarzenie

Dodano także zaawansowane raportowanie dla analizy w formaty HTML5 i CSV. HTML5 posiada przyjemny interfejs, dzięki któremu w przeglądarce internetowej obejrzymy sobie dokładny raport. Format CSV natomiast to pojedyncze, statyczne dane oddzielone przecinkami, które możemy dowolnie formatować.

Udoskonalono kilka cech:

  • Dodano wsparcie dla wielu interfejsów sieciowych
  • Udoskonalono wsparcie sterownika i915
  • Dokładniejsze zbieranie danych o stanie baterii. Wyświetlany jest teraz ogólny pobór energii oraz średni czas, jaki pozostał do całkowitego wyczerpania. Informacja ta pokazuje się w każdej zakładce
  • Sprawdzanie poboru mocy urządzeń USB na bieżąco