Kilka dni temu pisaliśmy o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na prelekcje na międzynarodową konferencję PolyConf 2016. Celem organizatorów jest połączenie i skonfrontowanie różnych technologii programowania oraz umożliwienie wymiany myśli i umiejętności pomiędzy członkami społeczności technicznych. Konferencja odbędzie się w dniach od 30 czerwca do 2 lipca w Poznaniu. W tym roku weźmie udział w konferencji prawdopodobnie około 400 uczestników. Bardzo warto wspomnieć o tym, że stosowane jest w trakcie spotkania podejście poliglotyczne. Mimo, że do konferencji zostało jeszcze sporo czasu, wspólnie z organizatorami ogłaszamy konkurs dla naszych czytelników. Nagrodą główną jest bilet, upoważniający do bezpłatnego udziału w całym wydarzeniu.

Zasady konkursu:

 • Należy rozwiązać poprawnie zadanie (program musi działać poprawnie)
 • Odpowiedzi należy wysyłać do 31 maja 2016 roku na adres redakcja@osworld.pl
 • Obowiązuje zasada, kto pierwszy ten lepszy.
 • Można wysłać tylko jedną wiadomość. Następne nie będą już uznawane

Zadanie konkursowe

Wykorzystując język CLIPS, należy napisać program składający się z trzech funkcji obliczających kolejno: Pole, Obwód, Przekątną prostokąta i N-ty wyraz ciągu Fibonacciego.

Struktura programu:

Należy zdefiniować 4 funkcje: (pole ?a ?b), (obwód ?a ?b), (przekątna ?a ?b), (fibo ?n)

R1: Reguła początkowa odpala się na (initial-fact), wynikiem działania reguły jest utworzenie z menu dla użytkownika o postaci:

Obliczam:
1-Pole Prostokąta
2-Obwód Prostokąta
3-Przekatną prostokąta
4-N-ty Wyraz Ciągu Fibonacciego

R2: Uruchamia się gdy wybrano opcje 1, 2, lub 3. W regule tej następuje wprowadzenie długości boków prostokąta a i b. A następnie przy użyciu instrukcji switch wywoływana jest odpowiednia funkcja:

1- (pole ?a ?b);
2- (obwod ?a ?b);
3- (przekatna ?a ?b).

Otrzymany wynik jest potwierdzany, jako fakt (wynik ?y).

R3: Uruchamia się gdy wybrano opcję 4. W regule tej wprowadza się, który wyraz ciągu chcemy obliczyć n oraz wykonuje się funkcję (fibo ?n). Uzyskany wynik potwierdzamy jako fakt (wynik ?y).

R4: Uruchamia się gdy zaistnieje fakt (wynik ?y) i z wykorzystaniem instrukcji switch wyprowadzany jest komentarz dla użytkownika w zależności do tego co wybrał użytkownik w poprzednich krokach. Dostępne komentarze są następujące:

Pole prostokata o bokach a=4 i b=5 wynosi 20
Obwod prostokata o bokach a=4 i b=5 wynosi 18
Przekatna prostokata o bokach a=4 i b=5 wynosi 6.403
7-my wyraz ciagu Fibonacciego wynosi 13

Regulamin konkursu:

 • Organizatorem konkursu jest portal OSWorld.pl
 • W konkursie mogą brać udział tylko osoby zameldowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Aby wziąć udział w konkursie, należy poprawnie wykonać zadania konkursowe zgodnie z poleceniami, zamieszczonymi w zasadach konkursu.
 • Osoba może wysłać tylko jedną odpowiedź.
 • Przystąpienie do wykonywania zadań jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Konkurs rozpoczyna się 25.01.2016 i trwa do 31 maja 2016 roku do godziny 23:59.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu OSWorld.pl i naszych serwisach społecznościowych, w dniu 1 czerwca 2016 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni na adresy email.
 • W przypadku braku wszystkich poprawnych odpowiedzi na pytania, decydować będzie kolejność nadsyłanych zgłoszeń i ilość pozostałych poprawnych odpowiedzi.
 • Nagrodą w konkursie jest jedna wejściówka na konferencję PolyConf.
 • Wygrywa pierwsza osoba, która nadeśle poprawnie zrobione zadanie.
 • Koszt wysyłki oraz doręczenia nagrody pokrywa właściciel portalu OSWorld.pl i jest możliwy tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Jedna osoba może wygrać tylko jedną wejściówkę.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • Życzymy owocnej pracy oraz powodzenia!

Brak komentarzy

Odpowiedz