Jest już nowa wersja popularnego klienta Jabbera – Psi oznaczona numerkiem 0.11. Najważniejsze zmiany to: potrzeba posiadania biblioteki Qt co najmniej w wersji 4.2.3 oraz biblioteki QCA2 (odpowiedzialnej za szyfrowanie), nowy wygląd okna z opcjami, wprowadzono wiele funkcji zdefiniowanych w tzw. JEPach (rozszerzeniach protokołu Jabbera, np. wsparcie dla rozmów między wieloma użytkownikami), współpraca aplikacji z Aspellem, dzięki czemu sprawdzana jest pisownia w oknie rozmowy.

Brak komentarzy

Odpowiedz