Jest już nowa wersja popularnego klienta Jabbera – Psi oznaczona numerkiem 0.11. Najważniejsze zmiany to:

  • Potrzeba posiadania biblioteki Qt co najmniej w wersji 4.2.3 oraz biblioteki QCA2 (odpowiedzialnej za szyfrowanie).
  • Nowy wygląd okna z opcjami,
  • Wprowadzono wiele funkcji zdefiniowanych w tzw. JEPach (rozszerzeniach protokołu Jabbera, np. wsparcie dla rozmów między wieloma użytkownikami),
  • Współpraca aplikacji z Aspellem, dzięki czemu sprawdzana jest pisownia w oknie rozmowy.