PulseAudio 1.0

PulseAudio 1.0

przez -
1 505
PulseAudio

pierwszą stabilną wersję PulseAudio 1.0 – serwera dźwięku dla systemów Linux, Windows, Mac OS X i BSD. Jest on wydawany na licencji GPL v2 i działa we współpracy z ALSA. Autorzy jednakże przypominają, iż jest to jedynie numer i ma na celu uporządkowanie całej numeracji projektu, jaka do tej pory była.

Najważniejsze zmiany:

  • Protokół kontroli, bazujący na D-Bus
  • Źródłowe wyjścia dźwięku
  • Wsparcie Passthrough
  • Odnowiono wsparcie Windows
  • Ulepszono adaptacyjną ilość próbkowania w module-rtp-receive
  • Synchronizacja zmiany głośności w płaskich dźwiękach
  • Ulepszono kontrolę portów głośności
  • Nowy, bardziej przyszłościowy format dla plików metadanych
  • Nowe moduły equalizera (korektora) i akustycznego echa
  • Jeżeli jest uruchomiony Jack, PulseAudio podłączy się do niego automatycznie