PyCon PL 2015 – ostatnie dni na zgłaszanie prelekcji

PyCon PL 2015 – ostatnie dni na zgłaszanie prelekcji

przez -
0 2435
PyConPL

PyCon PL 2015 to ósma już edycja ogólnopolskiej konferencji entuzjastów i profesjonalistów używających języka Python. Celem tego wydarzenia jest integracja środowiska programistów Pythona, jak również środowisk biznesowych zainteresowanych wykorzystaniem tego języka w projektach komercyjnych. Jako miejsce tegorocznego PyCona PL wybrano Hotel Congress & Spa****, znajdujący się w Rawie Mazowieckiej. Przyjmowanie zgłoszeń w ramach Call for Proposals potrwa do 15 lipca włącznie. Po tym terminie w ciągu 2 tygodni potencjalni prelegenci zostaną powiadomieni mailowo o akceptacji lub odrzuceniu propozycji i będą mieli czas na opracowanie proponowanych tematów.

Przewidywany czas na prezentację to 30-45 min i 15 min na pytania uczestników. Jeśli wystąpienie ma trwać dłużej, to należy w formularzu rejestracyjnym zamieścić taką informacje. Warto zauważyć, że propozycje prelekcji nie są ograniczone tylko do tematów stricte technicznych. Można także zgłosić wystąpienie poświęcone tematyce społeczności albo zarządzaniu projektami.

Na konferencji przewiduje się około 120-240 minut na pojedynczy warsztat/szkolenie. Należy pamiętać o dodaniu informacji wymaganiach, koniecznych do realizacji warsztatów, np. projektor, stoły, itp. Warto również wspomnieć o ilości oczekiwanych uczestników i co dana osoba powinna mieć ze sobą.

Podobne artykuły

Brak komentarzy

Odpowiedz