Program pyLoad jest lekkim i bardzo potężnym menadżerem pobierania plików, który pozwala na ściąganie danych z wielu serwisów typu One-Click-Hoster. Ponieważ posiada on bardzo małe wymagania systemowe, jest idealną aplikacją do zainstalowania na Raspberry Pi.

pyLoad pozwala nam na pobieranie różnego rodzaju plików za pomocą interfejsu webowego, aplikacji GUI, konsoli a nawet programu na systemie Android.

W tym artykule skupimy się na instalacji pyLoad pod systemem Raspbian, który jest oficjalną dystrybucją dla Raspberry Pi. Po zalogowaniu się do systemu, pobieramy wymagane pakiety oraz zależności:

[bash]wget -O pyload-cli.deb http://get.pyload.org/get/ubuntu-cli
sudo apt-get install python python-crypto python-pycurl python-openssl python-imaging tesseract-ocr python-qt4 screen unrar-free spidermonkey-bin[/bash]

W zależności od prędkości łącza oraz wydajności karty SD, czekamy kilka minut na konfigurację oraz instalację paczek. Jeżeli wszystko wykonało się poprawnie, przystępujemy do instalacji i konfiguracji pyLoad:

[bash]sudo dpkg -i pyload-cli.deb
pyLoadCore -s[/bash]

Oprogramowanie posiada prosty kreator konfiguracji, który poprowadzi nas przez każdy etap. Jeżeli chcemy korzystać z interfejsu webowego poprzez SSL, należy wygenerować certyfikat dla aplikacji.

[bash]cd /root/.pyload/
openssl genrsa -out ssl.key 1024
openssl req -new -key ssl.key -out ssl.csr
openssl req -days 36500 -x509 -key ssl.key -in ssl.csr > ssl.crt[/bash]

Ostatnim krokiem jest uruchomienie programu spod konsoli za pomocą polecenia pyLoadCore lub skryptu startowego znajdującego się w init.d (/etc/init.d/pyload start). Naszym oczom powinien ukazać się piękny log startującego pyLoad:

23.01.2013 18:56:01 INFO   Rozpoczynam pyLoad 0.4.9
23.01.2013 18:56:01 INFO   Używam katalogu domowego: /root/.pyload
23.01.2013 18:56:05 INFO   Checksum: Checksum validation is disabled in general configuration
23.01.2013 18:56:05 INFO   ExtractArchive: Activated UnRar UnZip
23.01.2013 18:56:05 INFO   Aktywne wtyczki:BypassCaptcha, CaptchaTrader, Checksum, ClickAndLoad, ExternalScripts, ExtractArchive, ImageTyperz, LinkdecrypterCom, UnSkipOnFail, UpdateManager, XFileSharingPro
23.01.2013 18:56:05 INFO   Nieaktywne wtyczki:AlldebridCom, Captcha9kw, CaptchaBrotherhood, DeathByCaptcha, DownloadScheduler, EasybytezCom, Ev0InFetcher, ExpertDecoders, HotFolder, IRCInterface, MergeFiles, MultiHome, MultishareCz, Premium4Me, PremiumizeMe, RealdebridCom, RehostTo, ReloadCc, XMPPInterface, ZeveraCom
23.01.2013 18:56:05 INFO   Czas pobierania: True
23.01.2013 18:56:05 INFO   Wolne miejsce: 1.69 GiB
23.01.2013 18:56:05 INFO   Aktywacja kont ...
23.01.2013 18:56:05 INFO   Włączanie wtyczek ...
23.01.2013 18:56:07 INFO   Starting builtin webserver: 0.0.0.0:8000
23.01.2013 18:56:08 INFO   pyLoad is up and running
23.01.2013 18:56:10 INFO   No Updates for pyLoad

Teraz wystarczy udać się pod adres http://ip_raspberry:8000 i zalogować się do pyLoad.

Przy dużym obciążeniu sieciówki w Raspberry Pi mogą pojawić się błędy dmesgu. System pisze ich bardzo dużo co może powodować spowolnienie jego pracy. Przykładowe flood:

[ 3729.788441] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 3729.788464] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 3729.788509] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 3729.788538] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 3729.788563] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 3729.788586] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 3729.788632] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: kevent 2 may have been dropped

Rozwiązaniem tego problemu jest dodanie linijki smsc95xx.turbo_mode=N do pliku /boot/cmdline.txt i ponowne uruchomienie systemu.

7 Komentarze

Odpowiedz