Python 2.7.4, Python 3.2.4 i Python 3.3.1.

Podobne artykuły