Python

Zostało ogłoszone, że Python 3 pozostanie jedyną wersją, która będzie rozwijana pod kątem luk w zabezpieczeniach i błędów.

Po prawie 20 latach rozwoju Pythona 2 ostatnia ważna wersja Pythona 2.7 zostanie wydana w kwietniu 2020. Następnie wszelkie pracę zostaną wstrzymane dla Pythona 2, użytkownicy są proszeni o migrację do Pythona 3, aby skorzystać z wielu ulepszeń, a także aby uniknąć możliwych luk w zabezpieczeniach w Pythonie 2.x po kwietniu 2020 roku.

Python 3 jest ulepszeniem wersji 2.x pod wieloma względami, co mamy na myśli?

Postawowa obsługa unicode oraz internacjonalizacji. Python 3 lepiej wyraża idiomy i wzorce, co w kodzie ułatwia czytanie i rozumowanie. Udoskonalenia w zakresie współbieżności, obsługi błędów, testowania i debugowania zapewniają programistom możliwość tworzenia bardziej niezawodnych i bezpiecznych aplikacji.

Brak komentarzy

Odpowiedz