Python 3.2

Python 3.2

przez -
6 796
Python

Pojawiła się stabilna wersja języka Python, która jest obecnie główną linią jego rozwoju. Jest to interpretowany, interaktywny język programowania stworzony przez Guido van Rossuma w 1990. Posiada on w pełni dynamiczny system typów i automatyczne zarządzanie pamięcią. Rozwijany jest jako projekt Open Source, zarządzany przez Python Software Foundation.

Nie wprowadzono żadnych zmian w składni języka, pojawiło się za to kilka drobnych poprawek we wbudowanych typach. Skoncentrowano się głównie na standardowej bibliotece i przepisywaniu kodu do Python 3. Nowości, jakie znajdziemy:

  • ulepszony moduł SSL
  • konfiguracja logowania oparta na słowniku
  • dodatkowe wsparcie dla programowania równoległego
  • stabilne ABI dla modułów rozszerzeń
  • wsparcie dla folderów .pyc repozytoriów
  • paczka obsługi binarnej poczty e-mail
  • ulepszenia modułu testów jednostkowych,
  • sporo poprawek zachowania i spójności dla operacji numerycznych
  • ulepszono pdb – python debugger

Wprowadzono także zalążek modułu pomagającego w budowaniu aplikacji wielowątkowych, który ma działać na podobnej zasadzie, co java.util.concurrent.package.

Więcej informacji w oficjalnym oświadczeniu.