Python 3.3.0

Python 3.3.0

przez -
3 1260
Python

Ogłoszono wydanie języka Python 3.3.0, która jest obecnie główną linią jego rozwoju. Jest to interpretowany, interaktywny język programowania stworzony przez Guido van Rossuma w 1990. Posiada on w pełni dynamiczny system typów i automatyczne zarządzanie pamięcią. Rozwijany jest jako projekt Open Source, zarządzany przez Python Software Foundation.

Zmiany, jakie zaszły:

  • Dodano wyrażenie yield from, które generuje odsyłacze
  • Elastyczna reprezentacja znaków
  • Dodano implementację modułu decimal w języku C, co zwiększyło wydajność 120 razy
  • System importu (__import__) bazuje aktualnie na bibliotece importlib
  • Pojawił się skrypt uruchamiający dla systemów Windows
  • Dodano wbudowany moduł venv (Virtual Environments) w głównej gałęzi
  • Dodano wsparcie pakietów przestrzeni nazw
  • Zreorganizowano hierarchię wyjątków OS i IO
  • Dodano moduły: aulthandler, unittest.mock, ipaddress

3 Komentarze

Pozostaw odpowiedź Ubuntu 13.04 Raring Ringtail | OSWorld.pl Anuluj