Python Front-End dla GCC

Python Front-End dla GCC

przez -
1 888
Python

Philip Herron, tegoroczny uczestnik Google Summer of Code będzie miał okazję pracować znowu nad swoim pomysłem zaimplementowania front-endu pythona do GCC. Celem jest stworzenie pythonowej wersji kompilatora AOT używającego GCC, jako frameworka dla optymalizacji middle-end, back-end, jak również mobilnego kodu. Tworzenie języków AOT celowało głównie w języki niskopoziomowe, jak C/C++/Fortran, gdzie język wymaga silnego typowanie i inne cechy deklarowania, a potem przechodziło do mniej dynamicznych cech języków pokroju Python/PHP/Perl.

Philip został zainspirowany przez PHC, kompilator PHP, który używa GCC. Projekt nie jest już dzisiaj niestety rozwijany zbyt intensywnie, jednakże Facebook korzysta z kompilatora HipHop w celu konwersji kodu źródłowego PHP do wysoce zoptymalizowanego C++, który jest budowany właśnie przez GCC. Obecnie działa także projekt Roadsend PHP, który używa bardziej LLVM (Low-Level Virtual Machine), aniżeli GCC.

Pełną wiadomość możecie przeczytać na liście mailingowej. Jest również blog owego studenta, na którym opisuje aktualne postępy.

1 komentarz

Odpowiedz