Ramdysk jest fragmentem pamięci RAM, która wykorzystywana jest w roli pamięci dyskowej. Dzięki takiej operacji czas dostępu do danych jest tysiąckrotnie szybszy od napędów dysków twardych. Niestety dane umieszczone na ramdysku są tracone po wyłączeniu systemu operacyjnego, dlatego są doskonałym miejscem do przechowywania tam plików tymczasowych.

Tworzenie ramdysku jest bardzo prostą czynnością i służy do tego polecenie ramdiskadm, które wydajemy z poziomu użytkownika root.

root@solaris# ramdiskadm -a rdisk 1024m
/dev/ramdisk/rdisk
root@solaris# ls -l /dev/ramdisk/rdisk
lrwxrwxrwx  1 root   root     39 paź 25 09:25 /dev/ramdisk/rdisk -> ../../devices/pseudo/ramdisk@1024:rdisk

Jeśli pojawi się komunikat Resource temporarily unavailable, oznacza to, że nie posiadamy w systemie tak dużego ciągłego obszaru wolnej pamięci. Należy wtedy podać mniejszy obszar dla ramdysku lub stworzyć go podczas uruchamiania systemu. Jeśli polecenie zakończyło się bez błędu możemy sprawdzić czy system widzi nowo stworzony ramdisk.

root@solaris# ramdiskadm
Block Device                         Size Removable
/dev/ramdisk/root                    117481472  No
/dev/ramdisk/rdisk                   1073741824  Yes

Następnie należy stworzyć na nowym dysku system plików a następnie takie urządzenie zamontować w systemie operacyjnym, aby było dostępne dla użytkowników.

root@just_test# fstyp /dev/ramdisk/rdisk
Unknown_fstyp (no matches)
root@just_test# newfs /dev/ramdisk/rdisk
/dev/rramdisk/rdisk: Unable to find Media type. Proceeding with system determined parameters.
newfs: construct a new file system /dev/rramdisk/rdisk: (y/n)? y
/dev/rramdisk/rdisk:  2097000 sectors in 3495 cylinders of 1 tracks, 600 sectors
    1023,9MB in 219 cyl groups (16 c/g, 4,69MB/g, 2240 i/g)
super-block backups (for fsck -F ufs -o b=#) at:
 32, 9632, 19232, 28832, 38432, 48032, 57632, 67232, 76832, 86432,
 2006432, 2016032, 2025632, 2035232, 2044832, 2054432, 2064032, 2073632,
 2083232, 2092832

Następnie montujemy nowe urządzenie w systemie i sprawdzamy czy jest ono dostępne.

root@solaris# mkdir /zones/wm-test/root/export/rdisk
root@solaris# mount /dev/ramdisk/rdisk /zones/wm-test/root/export/rdisk
root@solaris# df -h
Filesystem       size  used avail capacity Mounted on
/            11G  4,3G  6,4G  40%  /
/dev          11G  4,3G  6,4G  40%  /dev
proc           0K   0K   0K   0%  /proc
ctfs           0K   0K   0K   0%  /system/contract
mnttab          0K   0K   0K   0%  /etc/mnttab
objfs          0K   0K   0K   0%  /system/object
swap          8,0G  336K  8,0G   1%  /etc/svc/volatile
fd            0K   0K   0K   0%  /dev/fd
swap          8,1G  112M  8,0G   2%  /tmp
swap          8,0G  32K  8,0G   1%  /var/run
/export/home      134G  50G  83G  38%  /export/home
/export/rdisk     961M  1,0M  902M   1%  /export/rdisk

Jeśli wszystkie operacje się powiodły, możemy przystąpić do testowania ramdisku.

Fujitsu Siemens PRIMEPOWER 450Do testów wykorzystałem serwer Fujitsu Siemens PRIMEPOWER 450 4x SPARC64 V z sytemem operacyjnym SunOS 5.10 (Generic_138888-08 sun4us sparc FJSV,GPUZC-M). Maszyna wyposażona jest w 8192 MB pamięci RAM.

Do testów wykorzystałem polecenie dd do wygenerowania plików oraz polecenie time do zmierzenia czasu ich wykonania. Pierwszym testem było wygenerowanie pliku wielkości 512 MB.

root@solaris# time dd if=/dev/zero of=/export/rdisk/test/file.img bs=4096 count=131072
131072+0 records in
131072+0 records out
real  0m4.626s
user  0m0.217s
sys   0m4.369s
root@solaris#
root@solaris# time dd if=/dev/zero of=/test/file.img bs=4096 count=131072
131072+0 records in
131072+0 records out
real  0m16.819s
user  0m0.215s
sys   0m3.025s

Jak widać, czas tworzenia pliku na ramdysku był ponad 4 razy szybszy od stworzenia go na dysku lokalnym. W kolejnym teście stworzymy 1000 plików o wielkości 1 KB każdy.

root@solaris# time for i in {1..1000}; do dd if=/dev/zero of=/export/rdisk/test/file.$i.img bs=1024 count=1; done
real  0m4.807s
user  0m1.042s
sys   0m3.803s
root@solaris#
root@solaris# time for i in {1..1000}; do dd if=/dev/zero of=/test/file.$i.img bs=1024 count=1; done
real  0m4.800s
user  0m1.030s
sys   0m3.798s

W tym wypadku wyniki były porównywalne. Kolejny test to stworzenie 500 plików o wielkości 1 MB każdy.

root@solaris# time for i in {1..500}; do dd if=/dev/zero of=/export/rdisk/test/file.$i.img bs=1024 count=1024; done
real  0m9.820s
user  0m1.436s
sys   0m8.332s 
root@solaris#
root@solaris# time for i in {1..500}; do dd if=/dev/zero of=/test/file.$i.img bs=1024 count=1024; done
real  0m34.315s
user  0m1.450s
sys   0m7.882s

I w tym wypadku ramdysk był szybszy. Jak widać taki podręczny dysk w pamięci może przydać się do przechowywania plików tymczasowych lub dużej ilości małych plików.

2 Komentarze

Odpowiedz