Obsługa termometru DS18B20 pod Raspberry Pi jest dziecinnie łatwa. Kolejnym dość ciekawym czujnikiem jest czujnik temperatury i wilgotności DHT21 / AM2301. Potrafi on mierzyć temperaturę w zakresach od -40 do 80 °C oraz wilgotność 0 -100 %RH. Zasilany jest napięciem z zakresu 3,3 do 5,5 V, więc idealnie pasuje pod GPIO w Raspberry Pi.

Przykład podłączenia z Raspberry Pi

Schemat przedstawia najprostszy sposób połączenia układu z dowolnym mikrokontrolerem przy pomocy interfejsu jednoprzewodowego.

DHT21/AM2301 - schemat

 • VDD – napięcie zasilania, 3.3V (pin 1)
 • DATA – linia danych z rezystorem podciągającym 1 k Ohm, GPIO24 (pin 18)
 • GND – masa układu podłączona do GDN (pin 6)

DHT21-AM2301 - uklad

Układ z podłączonym czujnikiem DHT21/AM2301 oraz DS1820+

Komunikacja z Raspbbery Pi

Do komunikacji z układem wykorzystamy bibliotekę Wiring Pi, która umożliwia zarządzanie pinami GPIO w prosty sposób. Instalacja samej biblioteki i oprogramowania jest bardzo prosta.

sudo apt-get install git-core
cd /usr/src
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
./build

Po zainstalowaniu biblioteki możemy sprawdzić jej działanie za pomocą polecenia:

[07:36:10] [root@rubus /]# gpio readall
+----------+------+--------+------+-------+
| wiringPi | GPIO | Name  | Mode | Value |
+----------+------+--------+------+-------+
|   0  | 17 | GPIO 0 | IN  | Low  |
|   1  | 18 | GPIO 1 | IN  | Low  |
|   2  | 27 | GPIO 2 | IN  | Low  |
|   3  | 22 | GPIO 3 | IN  | Low  |
|   4  | 23 | GPIO 4 | IN  | Low  |
|   5  | 24 | GPIO 5 | OUT | High |
|   6  | 25 | GPIO 6 | IN  | Low  |
|   7  |  4 | GPIO 7 | IN  | High |
|   8  |  2 | SDA  | IN  | High |
|   9  |  3 | SCL  | IN  | High |
|   10  |  8 | CE0  | IN  | Low  |
|   11  |  7 | CE1  | IN  | Low  |
|   12  | 10 | MOSI  | IN  | Low  |
|   13  |  9 | MISO  | IN  | Low  |
|   14  | 11 | SCLK  | IN  | Low  |
|   15  | 14 | TxD  | ALT0 | High |
|   16  | 15 | RxD  | ALT0 | High |
|   17  | 28 | GPIO 8 | ALT2 | Low  |
|   18  | 29 | GPIO 9 | IN  | Low  |
|   19  | 30 | GPIO10 | ALT2 | Low  |
|   20  | 31 | GPIO11 | ALT2 | Low  |
+----------+------+--------+------+-------+

Kolejnym krokiem jest skopiowanie plików nagłówkowych, które będą niezbędne do kompilacji programu, do odczytu danych. Wydajemy polecenie:

cp /usr/src/wiringPi/wiringPi/*.h /usr/include/

Teraz pozostaje nam pobranie modułu do odczytu danych, skompilowanie go i zbieranie wyników. Wydajemy następujące polecenia:

cd /usr/src
git clone https://github.com/paszczak000/DHT21-AM2301.git
cd DHT21-AM2301/
make

Jeżeli wszystko poprawnie się skompiluje, po uruchomieniu aplikacji zobaczymy dane o temperaturze oraz wilgotności:

[08:15:31] [root@rubus DHT21-AM2301]# ./am2301
t = 28.5, rh = 24.0

Podobne artykuły