Raspcontrol to młody projekt, który udostępnia webowy panel służący do zarządzania platformą sprzętową Raspberry Pi. Oprogramowanie zostało napisane w PHP 5.4 i posiada wbudowany serwer WWW. Można również wykorzystać serwer np. Apache, ale jest to niezalecane przez twórców projektu. Raspcontrol pozwala na upgrade systemu jaki u upgrade firmware.

Poza prostym zarządzaniem, możemy podglądać różnego rodzaju statystyki na temat systemu operacyjnego oraz urządzenia.

Raspcontrol - Statystyki

Raspcontrol Raspcontrol

Instalacja Raspcontrol

W pierwszej kolejności należy pobrać źródła aplikacji w postaci paczki.zip lub z repozytorium GitHub:

git clone https://github.com/Bioshox/Raspcontrol.git

W systemie musimy posiadać zainstalowane PHP 5.4. Po rozpakowaniu programu wchodzimy do jego katalogu i nadajemy prawa uruchomienia do skryptu:

sudo chmod 0777 ./start.sh

Następnie uruchamiamy wbudowany serwer WWW i całą aplikację za pomocą polecenia:

root@raspberrypi:~/Raspcontrol# ./start.sh
PHP 5.4.4-4 Development Server started at Tue Aug 28 12:34:43 2012
Listening on 0.0.0.0:80
Document root is /root/Raspcontrol/app
Press Ctrl-C to quit.

Raspcontrol nasłuchuje na 0.0.0.0:80, zatem wpisując w przeglądarkę internetową adres IP systemu, dostaniemy się do panelu kontrolnego.