Alex Eames wypuścił RasPiO Portsplus 2, zaktualizowaną wersję RasPiO port labels board, dostosowaną dla Raspberry Pi Model B+. Płytka dostępna jest w cenie 2 Funtów i posiada dwie strony. Pierwsza to dokładne oznaczenia każdego portu, natomiast druga ma ich numerację. RasPiO Portsplus 2 można zakładać także na Raspberry Pi Model B.