Red Hat Enterprise MRG 2.1

Red Hat Enterprise MRG 2.1

przez -
0 404
Red Hat

Red Hat ogłosił wydanie Red Hat Enterprise MRG 2.1. MRG to skrót od Messaging, Realtime, i Grid, który rozszerza i optymalizuje możliwości: pracy w czasie rzeczywistym (RT), wiadomości oraz klastra systemu Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Oprogramowanie jest używane w środowiskach finansowych, gdzie przetwarzanie dużej ilości transakcji z szybką reakcją jest niezwykle ważne.

W nowej wersji domyślnym jądrem jest Linux 3.0-rt, specjalnie zoptymalizowana wersja jądra, przez deweloperów systemów czasu rzeczywistego. Jest ono gotowe do wdrożenia produkcyjnego i oznaczone zostało, jako LTS, czy długoterminowe wsparcie. W tym przypadku ma to wynosić dwa lata.

Platforma Grid Aviary API wspiera od teraz SSL, a Grid Scheduler oferuje większą dostępność. Dodano próbkowanie danych bazujące na zdarzeniach dla polepszania wydajności. Wiadomości wspierają IPv6 i pracują z Microsoft Visual Studio 2010, jak i produktami JBoss Enterprise SOA i Application Platform. Niestety, ale moduł wiadomości nie został jeszcze dodany, ma się pojawić w nadchodzących miesiącach.