Red Hat OpenShift Application Runtimes: proste i elastyczne tworzenie natywnych aplikacji chmurowych

Red Hat OpenShift Application Runtimes: proste i elastyczne tworzenie natywnych aplikacji chmurowych

przez -
0 876
Red Hat

6 grudnia 2017 roku w Warszawie Red Hat, Inc., wiodący dostawca rozwiązań open source, udostępnił rozwiązanie Red Hat OpenShift Application Runtimes. Pozwala ono organizacjom przyspieszyć tworzenie natywnych aplikacji chmurowych z wykorzystaniem wyselekcjonowanego zbioru platform i środowisk uruchomieniowych do budowania i uruchamiania aplikacji bazujących na mikrousługach.

Transformacja cyfrowa daje organizacjom szansę na przekształcenie swojej działalności i skuteczniejsze działanie na rynku zdefiniowanym przez nowych konkurentów, społeczności, technologie i strategie biznesowe. Dostosowanie jest tu kluczowym warunkiem przetrwania, a rozwiązania do tworzenia natywnego oprogramowania chmurowego – które wykorzystują kombinację kontenerów linuksowych, zarządzania opartego na interfejsach API, architektur bazujących na usługach oraz automatyzacji DevOps – pomagają organizacjom reagować na nieprzewidywalne zmiany i wyprzedzić konkurentów.

Dostarczając ściśle zintegrowane i w pełni wspierane rozwiązanie do tworzenia mikrousług w wielu językach programowania i na wielu platformach, Red Hat zamierza zrównoważyć swobodę wyboru z wymaganiami operacyjnymi w zakresie standaryzacji i wsparcia – zarówno w przypadku tworzenia nowych aplikacji, jak i modyfikacji już istniejących. W sondażu przeprowadzonym wśród klientów Red Hat we wrześniu 2017 r. większość respondentów (87 proc.) wskazała, że używa albo bierze pod uwagę wiele różnych platform i środowisk uruchomieniowych do tworzenia mikrousług, przy czym 44 proc. optuje za korzystaniem z właściwego narzędzia do właściwego zadania.

Red Hat OpenShift Application Runtimes wspiera wiele środowisk uruchomieniowych, języków, platform i architektur, zapewniając następujące kluczowe funkcje i korzyści:

  • Uproszczone tworzenie oprogramowania. Rozwiązanie ogranicza złożoność tworzenia natywnych aplikacji chmurowych poprzez integrację funkcji OpenShift Container Platform z wieloma środowiskami uruchomieniowymi i platformami, łącznie z instalacją opartą na kreatorze, odkrywaniem usług, konfiguracjami zewnętrznymi i zabezpieczeniami zapewniającymi odporność na awarie.
  • Strategiczna elastyczność. Red Hat OpenShift Application Runtimes wspiera konfiguracje chmury hybrydowej, co pomaga uniknąć uzależnienia się od jednego dostawcy chmury. Rozproszona natura przetwarzania danych w chmurze oznacza, że uniwersalne podejście do platform i środowisk uruchomieniowych przestaje zapewniać pożądany wzrost produktywności. Dzięki nowemu rozwiązaniu deweloperzy mogą elastycznie budować usługi dla aplikacji i systemów hybrydowych i wielochmurowych z wykorzystaniem preferowanych narzędzi.
  • Szybkość dostarczania. Dzięki integracji z Red Hat OpenShift Container Platform, Red Hat OpenShift Application Runtimes oferuje deweloperom w pełni zautomatyzowaną platformę do konfigurowania, budowania i wdrażania aplikacji oraz ich komponentów. Rozwiązanie integruje się z narzędziami do ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD), takimi jak Git, Maven i Jenkins. Zapewnia też rozwiązania do bezpieczniejszego optymalizowania procesów Kubernetesa oraz korzystania z funkcji równoważenia obciążenia i skalowania aplikacji poprzez automatyzację i kontrolę opartą na zasadach.
  • Integracja z Katalogiem Usług: W połączeniu z katalogiem usług OpenShift, korporacyjne działy IT mogą w pełni wykorzystać inwestycje w wiele chmur, integrując usługi chmurowe, na przykład te dostarczane poprzez integrację OpenShift AWS, z funkcjami stworzonymi samodzielnie na bazie Red Hat OpenShift Application Runtimes. Mogą też zapewnić przenośność i spójność stanowych i bezstanowych aplikacji mikrousługowych między różnymi środowiskami IT.

Certyfikowane i wspierane środowiska uruchomieniowe dostępne w Red Hat OpenShift Application Runtimes to m.in. Java EE, WildFly Swarm, Eclipse MicroProfile, Eclipse Vert.x, Node.js oraz Spring Boot.

Podobne artykuły

Brak komentarzy

Odpowiedz