RHQ 4.2

RHQ 4.2

przez -
0 517
RHQ

Wydano RHQ 4.2 – otwartoźródłowy framework do monitorowania. Jest częścią JBoss Operations Network i posiada specjalną modułową budowę, która zapewnia elastyczną architekturę przy wdrożeniach. Dostarcza główny interfejs, który zapewnia kontrolę i zarządzanie historią w obrębie całej firmy. Potrafi monitorować i przedstawiać graficznie wyniki, alarmować o problemach w działaniu, zapewnia zdalną konfigurację zasobów i wykonywanie operacji na odległość oraz dostarcza oprogramowanie do zarządzanych maszyn.

RHQ 4.2 posiada lepsze wykrywanie zmian w ustawieniach i plikach poprzez Drift Management (funkcjonalność dodaną przy wersji RHQ 4.1 i teraz w pełni ukończoną). Dodano nowy interfejs REST, który może zostać użyty w celu dostępu do kolekcji danych dla prezentacji i sprawozdania, bez potrzeby znajomości Java. Inne zmiany obejmują ulepszenie synchronizacji ustawień serwera – pojedyncze części konfiguracji serwera RHQ mogą zostać wzięte do innej maszyny. Naprawiono sporo błędów z poprzedniej wersji.

Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania serwerem może monitorować zasobami baz danych, serwerami webowymi i systemami operacyjnym, używając do tego różnych wtyczek. Są to m.in. PostgreSQL, Apache, JBoss, Tomcat i inne.