RasPi.TV wydała RPi.GPIO Quick Reference – update 3, czyli zaktualizowaną wersję dokumentu, zawierającego krótki skrypt, porównanie portów GPIO do innych modeli oraz odnośniki do najważniejszych informacji o Raspberry Pi. Dokument RPi.GPIO-Cheat-Sheet.pdf dodaje informacje o Raspberry Pi Model B+, które zostało wydane w połowie lipca tego roku.