RPM 4.10

RPM 4.10

przez -
1 745
Chmura danych wirtualizacja

Projekt RPM ogłosił wydanie RPM 4.10, narzędzia do zarządzania pakietami RPM z poziomu linii poleceń. Autorem jest firma Red Hat, która stworzyła go na potrzeby Red Hat Linux. Został on zaadoptowany przez wiele dystrybucji: Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Fedora, Mandriva, openSUSE, SUSE Linux Enterprise, PCLinuxOS i inne.

Dodano wsparcie dla notacji tylda w stylu dpkg przy tagach wersji. Ma to pomóc odróżnić oraz zapobiec przypadkowemu nadpisaniu stabilnego wydania, wersją rozwojową. Pojawiło się wsparcie kompresowania za pomocą 7zip, ulepszono sprawdzanie i walidację wewnętrznych nagłówków. Udoskonalono sprawdzanie podpisu cyfrowego OpenPGP, a także dodano wykrywanie konfliktu plików w obrębie pakietu.