Ruby on Rails 2.0

Ruby on Rails 2.0

przez -
0 333
Ruby On Rails

Wydano Ruby on Rails 2.0. Prace nad nowym frameworkiem do tworzenia aplikacji webowych korzystających z baz danych trwały około jednego roku. Został on napisany w języku Ruby oraz wykorzystuje on architekturę Model-View-Controller. Celem projektu Ruby on Rails jest stworzenie prostego frameworku do tworzenia aplikacji internetowych. Wiele czynności jest zminimalizowane oraz sprowadza się do zastosowania domyślnych wzorców. Modelem jest baza danych a interfejsem strona internetowa generowana przez kod kontrolera.

Zmiany jakie zaszły w nowej wersji głównie dotyczą oparcia się na technologi Representational State Transfer web services zamiast na SOAP web services. Wybrano REST ze względu na prostotę oraz fakt, że bazuje ona na HTTP i XML. Zwiększono również bezpieczeństwo dodając różnego rodzaju ochrony przed phishingiem, atakami cross-site request forgery i cross-site forgery. Dodano równiez nowe ulepszone wsparcie dla testowania oraz nowy framework ActiveResource do enkapsulowania web services.