Mozilla ogłosiła wydanie Rust 0.8, kompilatora i zestawu narzędzi dla języka programowania Rust. Składnia jest strukturalnie identyczna z C i C++, jednakże jego przeznaczeniem jest być maksymalnie bezpiecznym, aniżeli szybkim i wydajnym. Posiada specjalne zabezpieczenia pamięci, chroni przed przepełnieniem bufora, poprzez alokację pamięci dla programisty i jest przygotowany do przetwarzania współbieżnego.

Zmiany, jakie zaszły:

  • Słowo kluczowe for zostało tak zmienione, aby współpracować z typami Iterator
  • Przepisano planistę uruchamiania i zadań
  • Dodano nowy eksperymentalny podsystem wejścia i wyjścia
  • Dodano nową rodzinę makr formatujących tekst: format!, które zastąpią ewentualnie fmt

Brak komentarzy

Odpowiedz