Mozilla ogłosiła wydanie Rust 0.9, kompilatora i zestawu narzędzi dla języka programowania Rust. Składnia jest strukturalnie identyczna z C i C++, jednakże jego przeznaczeniem jest być maksymalnie bezpiecznym, aniżeli szybkim i wydajnym. Posiada specjalne zabezpieczenia pamięci, chroni przed przepełnieniem bufora, poprzez alokację pamięci dla programisty i jest przygotowany do przetwarzania współbieżnego.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Udoskonalono podsystem wejścia/wyjścia i uruchamianie
 • Dodano statyczne linkowanie
 • Zoptymalizowano czas linkowania
 • Zmniejszono różnorodność zamknięć w języku
 • Rozpoczęto finalne zmiany, dotyczące obsługi wskaźników w języku. Usunięto wbudowany typ zarządzanie wskaźnikiem, a także towarzyszący mu znak @. Dodano typ inteligentny wskaźnik (smart pointer) do standardowej biblioteki

6 Komentarze

 1. W jakim stopniu jest to kompatybilne z gcc ewentualnie ze standardem c++? Np. da radę skompilować każdy program, który kompiluje się gcc?

  • Co to znaczy „kompatybilne ze standardem C++”? Rust to zupełnie inny język, mający dość odmienną składnię od C/C++. Jest jednak kompatybilny z ABI języka C i działa to na tej zasadzie co w C++ („extern”).

  • „Składnia jest strukturalnie identyczna z C i C++”
   Skoro jest identyczna, to dowolny kod w c++ powinien działać.

  • Inaczej mówiąc: twórcy pomyśleli i zapewnili kompatybilność z bibliotekami w C których jest niemało.

Odpowiedz