Ogłoszono wydanie Samba 3.6.22, Samba 4.0.13 i Samba 4.1.3. Wydania te usuwają znalezione błędy bezpieczeństwa: CVE-2013-4408 (DCE-RPC fragment length field is incorrectly checked) i CVE-2012-6150 (pam_winbind login without require_membership_of restrictions).

Brak komentarzy

Odpowiedz