Samba 4.0

Samba 4.0

przez -
14 1019
SAMBA

Ogłoszono wydanie Samba 4.0, znanego wszystkim zbioru programów i funkcji, pozwalających na wymianę plików i udostępnianie drukarek, zgodnie ze standardami Microsoft Windows. Pozwala na tworzenie heterogenicznego środowiska, w którym mogą działać obok siebie komputery z różnymi systemami operacyjnymi, wzajemnie korzystając ze swoich zasobów.

Najważniejszymi zmianami są:

  • Obsługa protokołów SMB 2.0 i SMB 2.1, które pojawiły się odpowiednio w Windows Vista/7 oraz Windows 8
  • Wstępna implementacja SMB 3.0
  • Wsparcie dla technologii Active Directory, dzięki implementacji serwera katalogowego LDAP, serwera Heimdal Kerberos, usługi Dynamic DNS oraz innych zdalnych wywołań procedur
  • Obsługa Grupowych Polityk (Group Policies), Przenośnych Profilów (Roaming Profiles) i innych funkcji administratorskich w domenie Windows
  • Integracja serwera Exchange
  • Interfejs oparty o skrypty Pythona
  • Wsparcie NTP