Shed Skin – kompilator Pythona do C++

Shed Skin – kompilator Pythona do C++

przez -
1 956
Python

Kilka dni temu opisywaliśmy pythonowy front-end dla GCC, którego pozwalałby kompilować Pythona do natywnych systemowych binarek, używając do tego celu the GNU Compiler Collection. Mark Dufour napisał, że przez ostatnie osiem lat pracował nad podobnym projektem do kompilacji kodu Pythona. Zaprojektował Shed Skin, który jest eksperymentalnym kompilatorem Python-to-C++.

Shed Skin potrafi tłumaczyć w pełni czysty statycznie typowany kod Pythona (wersje od 2.4 do 2.7) w zoptymalizowany C++. Może generować samodzielne programy, albo moduły Pythona w celu ich użycia przez inne pythonowe programy. Jest podobny do Facebookowego HipHop, który tłumaczy kod PHP w wysoce zoptymalizowany kod C++. Nie tylko kod Pythona musi być statycznie typowany, ale nie jest on w stanie wykorzystywać standardowych bibliotek, ani innych funkcji zagnieżdżonych. Niezależnie od tego, w testach przeprowadzonych przez autora, Shed Skin okazał się od 2 do 200 razy szybszy, niż CPython. Niektóre z benchmarków są dostępne za pośrednictwem GitHub.

Projekt był sponsorowany również przez Google w ramach Google Summer of Code w jego pierwszych latach. Nie tak dawno wyszła również wersja Shed Skin 0.8.