SitQuietly posiada jedno okno, w którym dostępne są dwa pola. W pierwszym podajemy czas potrzebny do przygotowania w sekundach, natomiast w drugim czas całej medytacji w minutach. Po każdym okresie odtwarzany jest osobny dźwięk, tzn. na rozpoczęcie i zakończenie medytacji. Oba pliki dźwiękowe można własnoręcznie podmienić, aby uzyskać inny efekt.

SitQuietly - wygląd

Istnieje także wersja przeglądarkowa:

Instalacja

By zainstalować i uruchomić aplikację na Ubuntu 14.04, będziemy potrzebowali pakietów: Bazaar Explorer, Glade-GTK2, python-gst0.10 oraz bzr. Następnie uruchamiamy Bazaar Explorer, przechodzimy do zakładki Pobrać źródło projektu z zewnątrz. i klikamy Pobierz.

SitQuietly - pobieranie przez Bazaar Explorer

Otworzy nam się okna z dwoma polami. W pierwszym wklejamy adres: https://launchpad.net/sitquietly, natomiast w drugim tworzymy na naszym dysku katalog Sitquietly, do którego zostaną pobrane odpowiednie pliki programu. W zależności od środowiska graficznego tworzymy sobie skrót w menu do programu.

Możemy także skorzystać z konsoli:

sudo apt-get install bzr python-gst0.10 glade-gtk2 -y
bzr branch lp:sitquietly

Po wykonaniu powyższych czynności w naszym katalogu domowym, powinien pojawić się katalog o nazwie sitquietly.