Skype nie uwolnił się od warunków GPL

Skype nie uwolnił się od warunków GPL

przez -
2 402
Skype

Firma Skype wycofała się z apelacji od wyroku z zeszłego roku, kiedy to sąd uznał, iż naruszyła ona warunki licencji GPL. Przedstawiciele producenta komunikatora próbowali przedstawić licencję jako niezgodną z prawem, ale sędziowie dali do zrozumienia, że nie przekonuje ich taka argumentacja.

W lipcu ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Monachium uznał, ze firma Skype naruszyła warunki licencji GPL sprzedając na swoich stronach telefon internetowy SMCWSKP 100. Produkt ten korzysta z jądra systemu Linux i innych programów dostępnych na licencji GPL. Skype dystrybuował to oprogramowanie wraz z telefonem, wiec był licencjobiorcą w świetle GPL. Nie postarał się jednak o dołączenie do urządzenia kodu źródłowego na nośniku i nie załączył kartki z licencją.

Pozew przeciwko firmie Skype wniósł Harald Welte – programista, który posiada prawa autorskie do części jądra Linuksa i który w ramach swojego projektu GPL Violations od lat walczy przeciwko łamaniu GPL.

Welte na swoim blogu opisał w jaki sposób przedstawiciele Skype próbowali apelować i jak wycofali się z tej apelacji. Wczoraj w czasie ustnych przesłuchań przed Wyższym Sądem Okręgowym w Monachium przedstawiciele Skype argumentowali, że licencja GPL jest niegodna z prawem niemieckim, w szczególności z przepisami antymonopolowymi.

Sędzia stwierdził jednak, że firma Skype dostarczyła zbyt małej liczby materiałów przemawiających za takim argumentem. Zwrócił też uwagę na to, że gdyby licencja miała być niezgodna z prawem, to wcale nie upoważnia Skype do dowolnego korzystania z dzieła opublikowanego na warunkach tej licencji.

Prawnicy Skype próbowali ciągle podtrzymywać swój argument. To doprowadziło sędziego do poczynienia ciekawej analogii. Jeśli autor książki zgadza się na wydanie i jednocześnie żąda aby wydano ją w zielonej okładce, może się to wydawać dziwne. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli wydawca chce wypuścić książkę na rynek, powinien ten warunek spełnić.

Pod koniec przesłuchania sędzia dał do zrozumienia, że ewentualna apelacja ma małe szanse na pozytywne rozpatrzenie. Po przerwie prawnicy Skype zdecydowali na się na wycofanie jej.

Oznacza to, że najdłużej ciągnąca się sprawa wszczęta z inicjatywy Haralda Welte zakończyła się sukcesem. Zazwyczaj pozwani rezygnowali z walki po przegraniu procesu lub starali się dojść do ugody, jak miało to miejsce w przypadku ostatniego sporu z firmą Xterasys. Po raz kolejny okazało się, że kwestionowanie przed sądem prawnego znaczenia licencji GPL nie jest najlepszym pomysłem.

Dziwić może to, że firma Skype opierała się warunkom licencji, która i tak nie wymaga od licencjobiorcy bardzo wiele. Wydaje się, że poinformowanie o warunkach licencji i dostarczenie kodu to cena niewielka za gotowy produkt, który można modyfikować i wykorzystywać komercyjnie.

Źródło: di.com.pl.