Kolejną ciekawą aplikacją do generowania testów wydajnościowych jest SLAMD (SLAMD Distributed Load Generation Engine). Aplikacja podobnie jak Apache JMeter została napisana w Javie. Zadaniem SLAMDa jest generowanie obciążenia oraz testowanie wydajności aplikacji internetowych. SLAMD wydawany jest na licencji Sun Public License Version 1.0.

Aplikacja działa na wielu systemach operacyjnych, które obsługują JAVĘ: Solaris, Linux, AIX, HPUX oraz Windows. Najnowsza wersja programu wymaga Jawy 5 lub nowszej. Początkowy rozwój SLAMD prowadziła firma Sun Microsystems. Obecnie głównym sponsorem jest przez UnboundID Corp.

Początkowo aplikacja służyła do testowania wydajności serwerów LDAP oraz jego usług. Z biegiem czasu aplikacja otrzymała możliwość testowania aplikacji webowych. Możliwe jest również testowanie maszyny lokalnej pod względem wydajności. SLAMD zawiera wbudowany silnik skryptów, dzięki czemu może testować aplikacje za pomocą takich protokołów jak LDAP, HTTP, SMTP, IMAP, oraz POP. Możliwe jest również testowanie baz danych za pomocą sterownika JDBC.

Aplikacja umożliwia zapisanie ruchu zwrotnego TCP z testowanych serwerów. SLAMD generuje raporty w postaci plików tekstowych, PDF oraz HTML.

8 Komentarze

Odpowiedz