Spinaczowy Konkurs

Spinaczowy Konkurs

przez -
0 700
Spinacz

W związku z realizowanym Projektem Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji – „Platforma współpracy – SPINACZ” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” zapraszamy do udziału w konkursie „Najlepszy akademicki projekt Open Source”.

Skierowany jest on do studentów, pracowników uczelni oraz uczelni znajdujących się na terenie Polski. W konkursie biorą udział wszystkie projekty oraz pomysły na projekty Open Source powstające w środowisku akademickim. Jest to szansa na wypromowanie i wdrożenie ich w firmach biznesowych.

Główną nagrodą w konkursie jest udział w grudniowej konferencji organizowanej w ramach w/w Projektu, na której zwycięzca będzie miał możliwość zaprezentowania swojego pomysłu/projektu oraz otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 800 PLN brutto.

Każdy Uczestnik konkursu bezpłatnie promuje swój projekt Open Souce, rejestrując się w serwisie www.spinacz.edu.pl – ma też możliwość zapoznania się z potrzebami różnych instytucji i okazję, by znaleźć firmę, w której będzie mógł wdrożyć swój pomysł.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu znajdującym się na stronie http://www.spinacz.edu.pl/pages/short/o-spinaczu/regulamin-konkursu/.

Konkurs trwa od 5.09.2011 do 30.11.2011 roku.

Pokaż się na SPINACZU i na konferencji naukowej!

Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie!

Więcej informacji o Projekcie oraz Konkursie na stronie www.spinacz.edu.pl.