Spotkanie z Wiceprezydentem Katowic

Spotkanie z Wiceprezydentem Katowic

przez -
1 226
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

W poniedziałek, 21 kwietnia, o godzinie 10 w Urzędzie Miasta w Katowicach doszło do spotkania Prezesa Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, Rafała Brzychcy oraz Przewodniczącego Rady Ekspertów Fundacji, dr. Tomasza Barbaszewskiego, z Wiceprezydentem Miasta, Arkadiuszem Godlewskim oraz Naczelnikiem Wydziału Informatyki, Jerzym Borysem. Spotkanie, którego celem było nawiązanie współpracy Fundacji z katowickim magistratem, trwało dwie godziny i miało rzeczowy charakter. Omawiane były możliwości wolnego oprogramowania oraz jego wdrożenia, które zostały przeprowadzone w urzędzie.

Do tej pory Urząd miasta Katowice korzystał z programów Firefox, OpenOffice.org, OpenOffice.ux oraz bazy danych Firebird. Jak poinformował Wiceprezydent Katowic rozważane są kolejne wdrożenia oparte o wolne i otwarte rozwiązania.

W trakcie rozmowy Prezydent Godlewski okazał się człowiekiem otwartym i świadomym możliwości, jakie daje wolne oprogramowanie. Podkreślał, że zależy mu na racjonalizacji wydatków publicznych. Przyjął także zaproszenie na spotkanie, które 3 czerwca dla Radnych Miasta Poznania organizuje Fundacja. Reprezentować go na nim będzie obecny w trakcie spotkania Naczelnik Wydziału Informatyki, Jerzy Borys.

Na spotkaniu w Katowicach omówiono także możliwe formy współpracy pomiędzy Urzędem Miasta a Fundacją. Wymieniono m.in. wspólna organizację konferencji dla jednostek administracyjnych, której tematem byłyby możliwości prawne oraz korzyści techniczne i ekonomiczne wynikające z wdrożeń wolnego i otwartego oprogramowania. Prezydent wyraził również chęć pomocy na terenie swojego miasta przy organizacji następnej edycji kampanii „WiOO w Szkole”. Omówiono także możliwość opracowania dla Urzędu opinii nt. kierunków dalszego wykorzystywania i wdrażania rozwiązań wioo.

Życzliwa atmosfera spotkania oraz długi czas (blisko dwie godziny), jaki Wiceprezydent poświęcił na to spotkanie, pozwalają z optymizmem patrzeć na podjętą w ten sposób współpracę Fundacji z katowickim magistratem.

Źródło: fwioo.pl