SUSE Linux Enterprise 12 SP2 Beta udostępniony publicznie

SUSE Linux Enterprise 12 SP2 Beta udostępniony publicznie

przez -
1 1122
SUSE - nowe logo

Firma SUSE udostępniła dla wszystkich publicznie system SUSE Linux Enterprise 12 SP2 Beta. Nowa wersja ma za zadanie pomóc w przekształcaniu środowisk informatycznych w przedsiębiorstwach i czerpaniu większych korzyści z nowoczesnych centrów przetwarzania danych i środowisk chmur obliczeniowych. Otwarta wersja beta udostępnia w tym celu kolejne innowacje i udoskonalenia z zakresu sterowanego oprogramowaniem dostępu do sieci (Software-Defined Networking – SDN) oraz sieciowych funkcji wirtualizacji (Network Functions Virtualization — NFV). Umożliwia także wdrażanie sprzętowych urządzeń pomiarowych do pomiarów poziomu bezpieczeństwa systemu w odniesieniu do transakcji po stronie serwera, a także korzystanie z nowych funkcji uaktualniania i przywracania poprzedniej wersji (Rollback), które zmniejszają prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez człowieka oraz skracają czas wdrażania systemów.

Jakie udoskonalenia zostaną wprowadzone w SUSE Linux Enterprise 12 SP2:

  • Obsługa środowisk produkcyjnych w przedsiębiorstwie dla przełącznika Open vSwitch z pakietem rozwoju przełączania ruchu (ang. Data Plane Development Kit — DPDK), co pozwala ponaddwunastokrotnie zwiększyć wydajność przełącznika Open vSwitch, dzięki czemu spełnia się wymagania rozwiązań w zakresie dostępu do sieci sterowanego oprogramowaniem (SDN) oraz sieciowych funkcji wirtualizacji (NFV). Przełącznik Open vSwitch z pakietem DPDK przyspiesza przełączanie ruchu w przestrzeni użytkownika i zapewnia funkcje przetwarzania pakietów niezbędne do obsługi rozwiązań SDN i NFV.
  • Uaktualnienia oszczędzające czas i zasoby z funkcjonalnością „pomiń pakiety serwisowe”, która umożliwia klientom pominięcie wcześniejszych pakietów serwisowych i zainstalowanie od razu pakietu SP2 systemu SUSE Linux Enterprise Server 12.
  • Zwiększoną wydajność systemu dzięki wykorzystaniu technologii Intel Skylake, która pozwala uzyskać wydajną obsługę funkcji graficznych, przyspieszyć reagowanie systemu i przedłużyć cykl życia akumulatora.
  • Wzmocniona ochronę systemu z wykorzystaniem standardu bezpiecznego kryptoprocesora TPM 2.0 (ang. Trusted Platform Module). Standard TPM jest obecnie stosowany w większości komputerów, aby umożliwić bezpieczne przetwarzanie danych po stronie serwera.
  • Zwiększoną produktywność dzięki środowisku GNOME 3.20 ze zintegrowanym napędem Google Drive, zmodyfikowanymi powiadomieniami i nowym środowiskiem programistycznym GNOME Builder dla aplikacji GTK.
  • Zwiększoną ciągłość pracy, praktycznie bez przestojów, dzięki rozszerzonym możliwościom łączenia systemów w klastry z dodatkowymi węzłami DRBD (ang. Distributed Replicated Block Device). Możliwości zawarte w rozszerzeniu SUSE Linux Enterprise High Availability Extension dostępne są razem z nowym, ulepszonym interfejsem użytkownika Hawk2.

SUSE Linux Enterprise 12 SP2 Beta jest przygotowana dla architektur sprzętowych x86-64, s390x i ppc64le.

1 komentarz

Odpowiedz