SUSE Linux Enterprise Point of Service 11 SP2

SUSE Linux Enterprise Point of Service 11 SP2

przez -
4 752
SUSE - nowe logo

Firma SUSE udostępniła pakiet SUSE Linux Enterprise Point of Service 11 Service Pack 2. Jest to biznesowe rozwiązanie typu klient-serwer, stworzone na bazie SUSE Linux Enterprise 11 SP2, do obsługi handlu detalicznego i dostosowane do jego potrzeb. Dostosowuje systemy POS (point of service) do indywidualnych potrzeb firmy oraz zapewnia centralne zarządzanie nimi, znacznie zmniejszając koszty obsługi punktów handlowych jak i obsługujących je centrów danych. SUSE Linux Enterprise jest w pełni wolnym oprogramowaniem, posiadającym ponad 8500 certyfikowanych aplikacji i działa na Xen, KVM, ESX oraz Hyper-V.

Nowa wersja zawiera udoskonalone mechanizmy bezpieczeństwa i zarządzania systemami informatycznymi. W kwestii bezpieczeństwa nowe oprogramowanie oferuje szyfrowanie dysków w terminalach, zarówno partycje z danymi, jak i systemowe. Zintegrowano narzędzie do zarządzania abonamentem (Subscription Management Tool), które pozwala administratorom na centralne zarządzanie aktualizacjami oprogramowania dla poszczególnych systemów, znajdujących się w wewnętrznej stronie firmowego firewalla. Ułatwia także egzekwowanie firmowych polityk bezpieczeństwa, a także śledzenie uprawnień w dużych i złożonych instalacjach.

Poprawiono obsługę macierzy dyskowych RAID 1, w terminalach wykorzystujących obrazy oprogramowania. Dzięki temu obrazy SUSE Linux Enterprise Point of Service Pre-boot Execution Environment (PXE) na terminalach mogą być przechowywane na dyskach pracujących w konfiguracji lustrzanej.

Dodano wsparcie dla ponad 500 chipsetów, urządzeń sieciowych i storage. Pojawiła się obsługa technologii RAS w najnowszych procesorach Intel Xeon i AMD Opteron.

4 Komentarze

    • Nom, niestety nie znam więcej firm. Reszta z tego, co wiem, to siedzi na Windows NT plus program do obsługi, jak Tesco, Carrefour i inne. Kiedyś widziałem jedną sieć sklepów z obuwiem, co miała terminal z Xfce bodajże, ale nie jestem pewien :P

  1. One of my colleagues pikecd up on my switch to Solaris and told me that it’s definitely worth persevering with Linux (suggesting that Solaris is a dying technology a comment that I can’t say I really agree with). Anyway, he got in touch with a contact at Novell and a boxed copy of SUSE Linux 10.0 arrived in the post this morning so looks like I’ll be giving that a go too!

Odpowiedz