Systemd 203 z nowymi przełącznikami komend oraz tworzeniem pliku resolv.conf

Systemd 203 z nowymi przełącznikami komend oraz tworzeniem pliku resolv.conf

przez -
14 745
Linux Tux

Lennart Poettering ogłosił wydanie systemd 203. Udoskonalono obsługę cgroup, a także narzędzie tworzenia kontenera przestrzeni nazw. Systemd-nspawn potrafi tworzyć plik resolv.conf, jeżeli jest to wymagane, a także może przechowywać meta informacje o kontenerach w cgroupach. Komendy: systemctl list-dependencies, systemd-cgls i systemd-analyze otrzymały nowe przełączniki, a systemd-inhibit potrafi pokazywać nazwy procesów, które są aktualnie inhibitor lock.

Pojawił się nowy plik konfiguracyjny: /etc/systemd/sleep.conf, który może być użyty przez administratora systemu, do określenia która funkcja jądra systemu wykona polecenie: uśpij, zahibernuj, hybrydowe uśpienie dla systemd.