Pracując z powłoką Basha, bardzo często korzystamy z polecenia history, aby przejrzeć ostatnie polecenia jakie były wykonywane na maszynie. Przydaje się to nam do przypomnienia sobie poleceń, pozwala sprawdzić jakie programy były uruchamiane w ostatnim czasie. Jeżeli na danym koncie pracuje kilu użytkowników, możemy zobaczyć jakie wydawali oni polecenia. Domyślne ustawienia historii Basha możemy łatwo zmienić. Dzięki temu wzbogacimy naszą historię o wiele użytecznych informacji.

Zmiana rozmiaru Bash History

Za wielkość pliku historii odpowiedzialna jest zmienna HISTFILESIZE. Domyślnie zmienna ta, przechowuje wartość 500. Polecenie history zatem 500 ostatnich poleceń wydanych w powłoce.

 490 fuser -a szafir.php
 491 fuser -a /home/kamil/
 492 vim szafir.php
 493 cat .htpasswd
 494 service httpd restart
 495 vim index.php
 496 vim .htpasswd
 497 vim .htpasswd
 498 vim wsinf.php
 499 echo $HISTFILESIZE
 500 history

Dodając do pliku ~/.bashrc, polecenie export HISTFILESIZE=2000, zwiększymy ilość linii do 2000.

Zmiana formatu pliku historii

Domyślny format historii pokazuje numer polecenia oraz polecenie. Niestety taki format nie informuje nas o dacie wykonania polecenia. Możemy to zmienić za pomocą zmiennej HISTTIMEFORMAT. Przechowuje ona format historii basha.

Możemy ustawić zmienną w taki sposób, aby przed każdym poleceniem zapisywała datę i czas wykonania polecenia: HISTTIMEFORMAT="[%d/%m/%y %T] ". Wtedy historia będzie wyglądała następująco:

 299 [15/01/11 13:41:21] wget http://ftp.cc.uoc.gr/mirrors/linux/moonos/moonos-2-kachana-desktop-i386.iso
 300 [15/01/11 13:41:21] uptime
 301 [15/01/11 13:41:21] w
 302 [15/01/11 13:41:21] date
 303 [15/01/11 13:41:21] cd svn/
 304 [15/01/11 13:41:21] ls
 305 [15/01/11 13:41:21] cd www/
 306 [15/01/11 13:41:21] svn update
 307 [15/01/11 13:41:21] cat /etc/hosts

Szybkie uruchamianie poprzednich poleceń

Bash udostępnia nam kilka skrótów, dzięki którym możemy wykonań ponownie polecenie jakie właśnie się zakończyło. Istnieje kilka metod na wykonanie tej czynności:

 1. Wciskając strzałkę do góry pojawi się nam poprzednie polecenie
 2. !! – uruchomione zostanie poprzednio wydane polecenie
 3. !-1 – uruchomione zostanie poprzednio wydane polecenie
 4. [Ctrl] + P – wyświetli się poprzednio wydane polecenie

Możemy również w prosty sposób odwołać się do polecenia o konkretnym numerze w historii za pomocą znaku ! poprzedzającego numer polecenia.

 518 [15/01/11 14:24:00] pwd
 519 [15/01/11 14:24:05] ping wp.pl
 520 [15/01/11 14:24:08] history
kamil@muszelka:~$ !518
pwd
/home/kamil

Znak ten pozwoli nam również na przywołanie z historii polecenia, które zaczyna się na konkretne słowo. Jeżeli wcześniej wykonaliśmy np. polecenie ps -efww | grep mysql, możemy je przywołać poleceniem !ps.

Kontrolowanie historii

Do kontrolowania wpisów w historii służy zmienna HISTCONTROL. Pozwala ona na eliminowanie duplikatów poleceń w historii. Wystarczy ustawić: export HISTCONTROL=ignoredups.

Aby usunąć duplikaty z historii należy wydać polecenie export HISTCONTROL=erasedups. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcemy aby dane polecenie zapisało się w historii możemy ustawić zmienną jako: export HISTCONTROL=ignorespace. Poprzedzając wtedy polecenie spacją, nie zostanie ono zapisane w historii.

Aby wyczyścić całkowicie historię należy wydać polecenie history -c. Aby specyficzne polecenia nie były zapisywane w historii możemy ustawić zmienną: export HISTIGNORE="pwd:ls:ls -ltr:". W parametrze podajemy polecenia jakie będą ignorowane.

PROMPT_COMMAND

Bash udostępnia nam jeszcze jedną bardzo ciekawą zmienną środowiskową. Jest nią PROMPT_COMMAND. Zawartość tej zmiennej jest wykonywana jako zwykłe polecenie Basha, przed wyświetleniem prompta.

Bash provides an environment variable called PROMPT_COMMAND. The contents of this variable are executed as a regular Bash command just before Bash displays a prompt. Dzięki temu możemy wykonywać różne polecenia automatycznie, podczas pracy w konsoli. Pozwoli to na wyświetlenie np. aktualnej godziny przez promptem PS1.

kamil@muszelka:~$ export PROMPT_COMMAND="echo -n [$(date +%k:%m:%S)]"
[18:01:29]kamil@muszelka:~$ uptime
 18:32:00 up 37 days, 17:27, 10 users, load average: 0.55, 0.52, 0.47
[18:01:29]kamil@muszelka:~$

Inny przykład wykorzystania zmiennej. Pokazuje i koloruje aktualną ścieżkę w jakiej się znajdujemy.

export PROMPT_COMMAND='if (($? > 0)); then echo -ne "\033[1;31m"; fi'; export PS1='[\[\]\u\[\033[0m\] \[\033[1;34m\]\w\[\033[0m\]]\$ '

Aby wyłączyć tę właściwość wystarczy wpisać unset PROMPT_COMMAND.

3 Komentarze

 1. export PROMPT_COMMAND="echo -n [$(date +%k:%m:%S)]"

  pozwoli na wyświetlenie godziny o której wykonałeś powyższą deklarację. Jak widać w przykłądzie który podałeś to wciąż [18:01:29], a komenda uptime wykonywana była pół godziny później.

 2. Nice blog right here! Additionally your web site lots up fast! What web host are you using? Can I am getting your associate hyperlink on your host? I desire my site loaded up as fast as yours lol

 3. Ludzie w ~/.bashrc podstawowe rzeczy;
  EDITOR= ważne przykładowo dla visudo
  HISTSIZE= polecam dużo większy np. 5tys lub 10tys
  HISTCONTROL=ignoredups:erasedups
  HISTTIMEFORMAT="%H%M %d/%m " to już według upodobania
  PS1='uju masz: ' standardowy jest beznadziejny i zajmuje za dużo znaków

  i to tak. KAŻDY SZANUJĄCY SIĘ LINUXIARZ ZASTOSOWANIE "history | grep komenda/część komendy" POWINIEN ZNAĆ!!!!! TO PODSTAWA PRZY SPRAWNEJ EGZYSTENCJI NP. gdy nie pamiętamy paramterów KVM czy tam przy kompilacji czegoś

Odpowiedz