Tags Posts tagged with "algorytm haar"

algorytm haar

Programowanie

OpenCV (ang. Open Source Computer Vision Library) jest biblioteką do przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym. Obecnie udostępniana jest na licencji BSD i wspiera wszystkie najważniejsze platformy programowe. Napisana jest C, ale istnieją nakładki na inne języki. Możliwości biblioteki są ogromne, począwszy od prostych operacji na pojedynczych pikselach przez zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazów, po algorytmy uczenia maszynowego, wykorzystywane w takich zagadnieniach jak detekcja twarzy. Niewątpliwą zaletą jest możliwość wykonywania wszystkich operacji „w locie”, bezpośrednio na strumieniu wideo.

1. Biblioteka

Biblioteka składa się z czterech głównych komponentów:

 • CV – przetwarzanie obrazów i algorytmy wizyjne.
 • MLL – klasyfikatory i narzędzia grupujące.
 • HighGUI – GUI oraz wejście/wyjście dla obrazów i wideo.
 • CXCORE – podstawowe struktury danych i algorytmy.

1.1 Przykładowy program

Listing 1 zawiera prosty program wczytujący i wyświetlający dowolny obraz, podany jako argument. Wykorzystano w nim HighGUI, które zajmuje się operacjami wejścia-wyjścia w bibliotece.

Listing 1: Prosty program wczytujący i wyświetlający plik graficzny.

[c]#include "cv.h"
#include "highgui.h"
int main(int argc,char** argv)
{
IplImage *img = cvLoadImage(argv[1],1);
cvNamedWindow("Przyklad",CVWINDOWAUTOSIZE);
cvShowImage("Przyklad",img);
cvWaitKey(0);
cvReleaseImage (&img);
cvDestroyWindow("Przyklad");
return 0;
}[/c]

Wykrywanie obiektów za pomocą OpenCV

Rysunek 1: Prosty program.
Program można skompilować za pomocą polecenia:

gcc first.c -o first $(pkg-config --cflags --libs opencv)

2. Klasyfikator Haar i detekcja obiektów

Wykrywanie obiektów na obrazie, należy do zadań, dla których ciężko jest stworzyć algorytm. Problem ten jest bardzo złożony. Dlatego też do jego rozwiązania stosuje się elementy inteligencji obliczeniowej. Dziedzina ta zajmuje się między innymi uczeniem maszynowym, czyli grupą algorytmów które uczy się pewnych zadań na podstawie wzorców.

W obecnym czasie do rozpoznawania obiektów, szeroko-stosowane są dwa rozwiązania. Pierwsze z nich to eigenface, a drugie to haar. Biblioteka korzysta z tego drugiego rozwiązania. Metoda ta została opracowana przez Paula Viol’a. Opiera się ona na wirtualnym oknie, które przesuwa się po obrazie, w celu znalezienie pasujących regionów. Więcej informacji oraz demo można znaleźć na morph.cs.st-andrews.ac.uk.

3. Trening klasyfikatora

Biblioteka udostępnia szereg wytrenowanych już klasyfikatorów. Zapisywane są one w formacie XML. W ostatniej wersji biblioteki można między innymi:

 • haarcascade eye tree eyeglasses.xml
 • haarcascade eye.xml
 • haarcascade frontalface alt2.xml
 • haarcascade frontalface alt tree.xml
 • haarcascade frontalface alt.xml
 • haarcascade mcs mouth.xml
 • haarcascade mcs nose.xml

Widzimy tu klasyfikatory wytrenowane w wyszukiwaniu twarzy (frontalnie i z profilu) oraz jej części składowych takich jak uszy oczy itp.

3.1 Własny klasyfikator

Do wytrenowania własnego klasyfikatora potrzebne są dwa zbiory uczące. Pierwszy zbiór to pozytywy czyli obrazy przedstawiające tylko interesujący nas obiekt. Zbiory uczące powinny zawierać kilka tysięcy przykładów. Zgromadzenie takich zbirów może wymagać dużo czasu. Dla twarzy istnieją gotowe bazy danych takie jak MIT CBCL Face Data oraz FERET. Zbiór negatywów, to zbiór wszystkiego co może być tłem obiektu. Do budowania zbiorów uczących służy polecenie opencv_createsamples. Poniższy listing 2 zawiera opis jego parametrów.

Listing 2: Parametry polecenia opencv_createsamples

Usage: ./opencv_createsamples
[−info <description_file_name>]
[−img <image_file_name>]
[−vec <vec_file_name>]
[−bg <background_file_name>]
[−num <number_of_samples = 1000>]
[−bgcolor <background_color = 0>]
[−inv ] [−randinv ] [−bgthresh <background_color_threshold = 80>]
[−maxidev <max_intensity_deviation = 40>]
[−maxxangle <max_x_rotation_angle = 1.100000>]
[−maxyangle <max_y_rotation_angle = 1.100000>]
[−maxzangle <max_z_rotation_angle = 0.500000>]
[−show [<scale = 4.000000>]]
[−w <sample_width = 24>]
[−h <sample_height = 24>]

Najistotniejsze są pierwsze trzy parametry:

 • img przykład pozytywny
 • bg przykład negatywny
 • vec nazwa pliku wynikowego

Można też użyć wielu przykładów. Wymagane do tego jest utworzenie pliku dat. Pomocny może być prosty skrypt z listingu 3.

Listing 3: Tworzenie pliku dat.

find zbior_przyklady −name '*.png' \\
−exec identify −format '%i 1 0 0 %w %h' \{\} \ ;\\
> zbior.dat

Następnym krokiem jest właściwy trening klasyfikatora. Służy do tego polecenie opencv_haartraining (listing 4).

Listing 4: Parametry polecenia opencv_createsamples.

$ opencv_haartraining −data haarcascade −vec poz.vec −bg neg.dat \\
−nstages 20 −n splits 2 −minhitrate 0.999 −maxfalsealarm 0.5\\
−npos 7000 −nneg 3019 −w 25 −h 25 −nonsym −mem 1024 −mode ALL

Po tej operacji można utworzyć plik XML. Służy do tego polecenie convert_cascade, znajdujące się w katalogu samples\c. Tak przygotowany klasyfikator, może być już użyty w programie. W katalogu samples\c znajduje się przykładowy program face_detect.c, pozwalający przetestować wykrywanie zarówno na pliku jak i na strumieniu wideo. Rysunek 2 przedstawia wynik wyszukiwania twarzy, okręgami zaznaczone są znalezione obiekty. Jak widać, nie wszystkie twarze udało się znaleźć, co tylko potwierdza fakt, że warto eksperymentować samodzielnie.

Wykrywanie obiektów za pomocą OpenCV

Rysunek 2: Wynik wyszukiwania. Źródło:lwn.net/Articles/464307/

4 Zakończenie

Zadaniem tego artykułu było przedstawienie możliwości biblioteki OpenCV, jaką jest rozpoznawanie obiektów i zachęcenie czytelnika do własnych eksperymentów. Biblioteka ma obecnie najbardziej popularną implementacje algorytmu Haar. Poza detekcją twarzy, wykorzystywana jest w rozwiązaniach związanych z
monitoringiem ulicznym (wykrywanie samochodów, numerów rejestracyjnych).

Literatura:

 1. Computer Vision and Pattern Recognition, 1991. Proceedings CVPR ’91., IEEE Computer Society Conference on In Proceedings. 1991 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (1991), pp. 586-591
 2. Paul Viola and Michael J. Jones, „Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features,” IEEE CVPR, 2001.
 3. Jaesik Choi,Realtime On-Road Vehicle Detection with Optical Flows and Haar-like feature detector

Artykuł zajął drugie miejsce w konkursie, w którym do wygrania był WikiReader.

Polecane

fritzbox

0 424
AVM Fritz!Box 7590 to nowsza wersja modelu 7490, czym się różnią re modele - na pewno jest spora różnica wizualna, ale i...