Tags Posts tagged with "aria2"

aria2

przez -
0 779
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BiiTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP. Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

To wydanie naprawia błąd związany z włączoną alokacją plików w HTTP, nawet gdy nie jest zdefiniowane if –file-allocation=none.

Poniżej pełna lista zmian:

 • Don’t reuse socket which is readable because we assume that if socket is readable it means peer shutdowns connection and the socket will receive EOF. Added default timeout value to DownloadEngine::poolSocket().
 • Fixed the bug that file allocation is enabled in HTTP even if –file-allocation=none is specified.

przez -
0 644
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BiiTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP. Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

W tym wydaniu naprawiono błąd, kiedy serwer FTP nie wysyłał wiadomości ‚226 Transfer Zakończony’ oraz błąd, który powodował, że czas używany przy alokacji plików jest brany pod uwagę podczas obliczania prędkości pobierania. Pliki nie mające kodowania UTF-8 są od teraz kodowanie procentowo.  Również komentarze i pliki .torrent, w odpowiedzi XML-RPC, nie będące UTF-8,  są od teraz kodowane procentowo. Naprawiono błąd kompilacji w OpenBSD4.7(i386). Nie pokazuj w konsoli komunikatów ostrzeżeń, jeżeli certyfikaty CA nie są zaimportowane. Jest to widoczne, kiedy pojawia się błąd weryfikacji certyfikatu.

Poniżej pełna lista zmian:

 • Updated Russian, Simplified Chinese and French translation. Thanks to all translators.
 • Use RFC1123 date format for creation date of .torrent file printed using -S.
 • Rewritten Cookie class and Cookie parser based on http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpstate-cookie-15
 • Use inet_ntoa if inet_ntop is not available. Since inet_ntoa does not handle IPv6 address, IPv6 support is limited in this case. Fixed unit test error under mingw32.
 • Don’t show warning message in console when CA certificates are not imported.  –ca-certificate and –check-certificate option were mentioned in the error message displayed when certificate verification failed.
 • Print message when performing slow file allocation at first time.
 • Fixed compile error on OpenBSD4.7(i386).
 • Execute 5 DHT tasks concurrently in each task queue.
 • Fixed the bug that FtpFinishDownloadCommand does not handle timeout. This means it waits for the remote server to send „226 Transfer Complete” message *without* its own timeout until the remote server shutdowns connection(we can detect EOF in this case).
 • Rewritten util::escapePath(). Now it does not replace bad chars with ‚_’:it performs percent-encoding against them.
  util::fixTaintedBasename() now replaces „/” with „%2F”.  Added 0x7f as bad chars in util::detectDirTraversal().
 • Non-UTF8 filenames are now percent-encoded.  For example, filename for http://example.org/%90%A2%8AE will be %90%A2%8AE because it is Shift_JIS. The comments and name in .torrent file in XML-RPC response are percent-encoded if they are not UTF-8.
 • Reset download start time of PeerStat because it is started before file allocation begins. Without reset, we have incorrect download time and aria2 wrongly determines that download speed is too low if –lowest-speed-limit is used.
 • Added keys parameter to aria2.tellStatus, aria2.tellActive, aria2.tellWaiting and aria2.tellStopped XML-RPC method.  ‚keys’ is array of string. If it is specified, the response contains only keys in ‚keys’ array. If ‚keys’ is empty or not specified, the response contains all keys.  This is useful when you just want specific keys and avoid unnecessary transfers. For example, aria2.tellStatus(„1”, [„gid”, „status”]) returns ‚gid’ and ‚status’ key.

przez -
0 501
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BiiTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP. Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

W tym wydaniu dodano krótką opcję -x dla opcji –max-connection-per-server i -k dla opcji –min-split-size option. Dodaje to również opcję –max-download-result=NUM. Owa opcja ustawia maksymalną liczbę połączeń, którą przechowuje w pamięci, a domyślna wartość wynosi 1000. Opcja –max-connection-per-server akceptuje teraz do 16. Znak ‚@’ jest od teraz dozwolony we wbudowanej nazwie użytkownika w URI. Wydanie to poprawia błąd, przez który aria2 zgłaszała błąd i zamykała się z niezerowym kodem, podczas pobierania pliku i dostępna jest suma kontrolna.

przez -
0 681
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BiiTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP. Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

W tym wydaniu naprawiono związany z przekierowaniem HTTP podczas pracy, kiedy pobierało się wiele plików od tego samego gospodarza, w tym samym czasie. Druga poprawka to plik .netrc, jeżeli nazwa maszyny zaczyna się od *.*, aria2 wykonuje dopasowanie domenowe, a nie dokładne przypasowanie.

Warto zaznaczyć, iż od wersji 1.10.2, aria2 używa jednego połączenia na gospodarza domyślnie i ma ograniczenie podziału do 20 MiB. Niezależnie od wartości, jaką się ustawi używając opcji -s, nadal będzie używane jedno połączenia na hosta. Aby móc zmienić zachowanie, należy używać --max-connection-per-server=4 --min-split-size=1M.

przez -
0 614
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BiiTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP. Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

Wydanie to dodaje wsparcie IPv6 dla FTP, BitTorrent i BitTorrent DHT. Dodano wsparcie dla komendy FTP, EPSV i EPRT. Włączenie ipv6 DHT wymaga kilku opcji, dlatego warto sprawdzić, jak to zrobić w wiki. Domyślnie rozdzielacz DNS nie obsługuje adresów IPv6, i aby to zadziałało, trzeba użyć opcji --enable-async-dns6. Nowa wersja nasłuchuje gniazda IPv4 i IPv6 dla BitTorrent, jego DHT i XML-RPC oraz używa tych samych portów dla IPv6 i IPv6. Dodano zdolność dodaj/usuń BitTorrent tracker announce URI. Naprawiono błędny odnośnik dla FallocFileAllocationIterator.

Warto zaznaczyć, iż od wersji 1.10.2, aria2 używa jednego połączenia na gospodarza domyślnie i ma ograniczenie podziału do 20 MiB. Niezależnie od wartości, jaką się ustawi używając opcji -s, nadal będzie używane jedno połączenia na hosta. Aby móc zmienić zachowanie, należy używać --max-connection-per-server=4 --min-split-size=1M.

Zmiany z pliku changelog:

 • Enter end game mode as soon as all pieces are assigned to peers to avoid substantial slow down at the very last stageof download.
 • Set max outstanding request size of BitTorrent download to 100. Set stepping to 6.
 • Added –bt-tracker and –bt-exclude-tracker option.  In –bt-tracker option, you can specify comma separated list of additional BitTorrent tracker’s announce URI. These URIs are not affected by –bt-exclude-tracker option because they are added after URIs in –bt-exclude-tracker option are removed.  In –bt-exclude-tracker option, you can specify comma separated list of BitTorrent tracker’s announce URI to remove. You can use special value ‚*’ which matches all URIs, thus removes all announce URIs. When specifying ‚*’ in shell command-line, don’t forget to escapeor quote it. Added bt-tracker and bt-exclude-tracker to -i list option.
 • Listen both IPv4 and IPv6 for BitTorrent protocol.
 • Listen both IPv4 and IPv6 for xml-rpc request.
 • Added IPv6 DHT. Added –dht-entry-porint6, –dht-file-path6, –dht-listen-addr6 and –enable-dht6 option.  IPv6
 • DHT is disabled by default. To use IPv6 DHT, you need to use –enable-dht6 and specify a global unicast address to –dht-listen-addr6.  IPv6 DHT is highly experimental.
 • Added support for peers6 key in tracker response.  Added added6, added6.f and dropped6 in ut_pex.
 • Add only gracefully disconnected peer to ut_pex dropped list.  Add incoming dropped list to PeerStorage.
 • Don’t use pre-calculate hash value when end-game mode.  Throw exception if bad piece is received.
 • Added bittorrent::packcompact() which replaces bittorrent::createcompact() and supports IPv6 addresses.
 • Rewritten bittorrent::unpackcompact() and bittorrent::extractPeer() to support IPv6 addresses. Fixed added.f flags in ut_pex.
 • Added –enable-async-dns6 option. This option enables IPv6 name resolution in asynchronous DNS resolver. This option will be ignored when –async-dns=false.
 • Use hostname of original URI when counting hostname in inFlightRequest.
 • Fixed the bug that AdaptiveFileAllocationIterator::getCurrentLength() does not return updated allocated bytes.
 • Added FTP EPSV and EPRT command support. aria2 issues these commands when address family of local socket is AF_INET6.
 • Rewritten check for fallocate using AC_COMPILE_IFELSE.
 • Fixed the bug that HAVE_SOME_FALLOCATE gets undefined if fallocate is not available even if posix_fallocate is available. This causes FallocFileAllocationIterator.cc is out of compile targets and linker error.

przez -
0 666
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BiiTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP. Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

Wydanie to dodaje opcje, która pozwala na określenie limitu połączeń do tego samego gospodarza dla każdego pobierania. aria2 potrafi od teraz wybierać serwer, który jest najmniej używany w instancji aria2c. Dodano wsparcie dla ciasteczek Chromium i warunkowe wsparcie pobierania HTTP, który pobiera wtedy, gdy lokalny plik jest starszy, niż aktualnie używany. Pojawiła się prawidłowa obsługa %2F w FTP URI. Naprawiono błędny dekoder HTTP/1.1. Aria2 dla Linuksa używa domyślnie fallocate, jeżeli to możliwe.

Zmiany z pliku changelog:

 • Metadata download may take very long time. If URIs are available, give up metadata download in at most 30 seconds.
 • Added --on-bt-download-complete=COMMAND option.  For BitTorrent, a command specified in --on-download-complete is called when download completes and seeding is over. On the other hand, this option set the command to be executed when download completes but before seeding.
 • Added --conditional-get option.  Download file only when the local file is older than remote file.  This function only works with HTTP(S) downloads only. It does not work if file size is specified in Metalink. It also ignores Content-Disposition header. If a control file exists, this option will be ignored. This function uses If-Modified-Since header to get only newer file conditionally. When getting modification time of local file, it
  uses user supplied filename(see –out option) or filename part in URI if --out is not specified.
 • FeedbackURISelector now tries to select URI whose host is least used in aria2 globally.
 • Added --min-split-size=SIZE option.  aria2 does not split less than 2*SIZE byte range.  For example, let’s consider downloading 20MiB file. If SIZE is 10M, aria2 can split file into 2 range [0-10MiB) and [10MiB-20MiB) and download it using 2 sources(if –split >= 2, of course).  If SIZE is 15M, since 2*15M > 20MiB, aria2 does not split file and download it using 1 source.
 • Added --max-connection-per-server=NUM option. The default value of NUM is 1. This option limits the number of connections allowed to one server for each download. This means when NUM is 2 and 1 URI is
  provided, even if you specified -s 5, aria2 establishes 2 connections.
 • Set end byte in Range header if start byte > 0 to get more chance to pool socket.
 • Fixed ChunkedDecoder. It does not read trailer and final CRLF.
 • Send each CWD component of FTP URI in separate CWD command as described in RFC1738.
 • Fixed the bug that aria2 cannot handle %2F in FTP URI properly.  If directory component starts with %2F which percent-encode of ‚/’, client should issue CWD to absolute path, but aria2 does not do that. It just issues relative path and download fails.
 • Added Chromium/Google Chrome Cookies file support. Thanks to gotrunks for original patch.
 • When allocating disk space, for Linux system with fallocate() system call, first check file system supports fallocate.  This just run fallocate with small chunk and see it succeeds or fails.  If it succeeds, use fallocate() to allocate entire file otherwise fall back to traditional slower method: writing zeros. This behavior is enabled in --file-allocation=prealloc, so this is enabled by default for most modern Linux.

przez -
0 522
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BiiTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP. Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

Wydanie to naprawia błąd, który powodował uszkodzenia plików. Poprawiono również błąd w klasie DefaultPeerStorage. Od teraz aria2 nie resetuje odnośnika do ” na przekierowanie. Opcja log i log-level może być użyta w metodzie aria2.changeGlobalOption XML-RPC. Oznacza to, że można dynamicznie włączać lub wyłączać rejestrowanie i zmieniać plik log i log-level.

Zmiany ze strony projektu:

 • Don’t set previousUri_ to „” on redirect.
 • Fixed Peer::updateSeeder() to reflect current bitfield.
 • Made log and log-level option modifiable using aria2.changeGlobalOption. This means you can dynamically start or
 • stop logging and change log file and log level.
 • Fixed that bug that when aria2 is stopped before whole hash check(not piece hash check) is done, aria2 reports its file is downloaded successfully. It should report the download is in-progress and next invocation of aria2 should check hash.
 • Fixed the bug that corrups file if segment returned from SegmetnMan::getCleanSegmentIfOwnerIsIdle() has writtenLength > 0.
 • Fixed assertion error if updateTransferStatFor is called with peer X before calculateStat() after peer X is added.

przez -
7 925
Konsola katalog

Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BiiTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP. Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

W tej wersji naprawiono błąd, który powodował niezdolność ponownego użycia FTP, jeżeli serwer FTP zmienił katalog root na serwerze na inny. Poprawiono też błędy związane z Metalink, m.in. czytanie dokumentu metalink przez potok (opcja -M-) nie działa, kiedy aria2 jest skompilowana ze starą biblioteką libxml2(2.7.6 lub wcześniejsze). Dodatkowo program nie zwraca błędu, jeżeli dokument Metalink jest pusty. Dodano kilka nowych informacji do metody odpowiadania aria2.tellStopped XML-RPC: totalLength, completedLength,uploadLength, bitfield.

Nową wersję można pobrać stąd.

Jeżeli komuś nie pasuje praca w linii poleceń, powinien zainteresować się graficzną nakładką aria2fe, napisaną w Qt, z użyciem języka C++.

Polecane

0 108
Czas pandemii to również czas rozwoju pracy zdalnej, aby taki rodzaj pracy miał sens potrzebne nam dobra prędkość łącza. Bez tego możliwości...

0 302