Tags Posts tagged with "aur"

aur

przez -
2 2125
Arch Linux

Administratorzy repozytoriów AUR przypominają wszystkim opiekunom paczek, że zgodnie z planem 8 sierpnia wszystkie repozytoria zostaną przełączone na użycie Gita. Decyzja ta jest podyktowana ułatwieniem zarządzania całą infrastruktury oraz stabilnością serwerów. Uruchomiono nowe repozytorium pod domeną aur4.archlinux.org, gdzie w dniach 8 czerwca – 8 lipca deweloperzy mogą migrować wszystkie swoje paczki z obecnego adresu na aur.archlinux.org. Dodatkowo wszystkie nowe pliki mogą być wgrywane jedynie tam, ponieważ jakakolwiek akcja na aur.archlinux.org spowoduje utratę wszystkich danych.

W dniu 8 sierpnia domena aur4.archlinux.org zostanie przemianowana na aur.archlinux.org i stanie się oficjalnym, z AUR 4.0.0 na pokładzie. Zmiana ta będzie w pełni niewidoczna dla zwykłych użytkowników.

przez -
14 640
Arch Linux

Lukas Fleischer poinformował o wydaniu AUR 3.0.0, oprogramowania odpowiedzialnego za zarządzanie repozytorium społeczności Arch Linuksa o tej samej nazwie. Jest zbiorem PKGBUILDów pisanych przez użytkowników, których nie dołączono jeszcze do oficjalnego repozytorium [community], a do tego kandydują. Użytkownicy głosują na poszczególne pakiety, które po osiągnięciu pozytywnej opinii społeczności są sprawdzane przez przez tzw. Trusted Usera i trafiają do zbioru pakietów oficjalnych.

AUR otrzymał możliwość odczytywania metadanych z pliku o nazwie .AURINFO, który znajdować się ma w archiwum źródłowym. Dzięki temu:

  • Zrezygnowano z parsowania PKGBUILD-ów po stronie AUR, a w przyszłości ma zostać całkowicie usunięty.
  • Od teraz trzeba używać dodatkowego narzędzia: mkaurball do tworzenia źródłowych archiwów .src.tar.gz (porzucono makepkg --source do tworzenia archiwów). Aplikacja pochodzi z projektu pkgbuild-introspection, który od teraz znajduje się w [community].

Wprowadzono także zmiany do protokołu RPC, dzięki czemu mogą one być użyte przez klientów AUR. Aby uzyskać dostęp do nowego API konieczne jest jawne zadeklarowanie jego użycia. W innym przypadku użyte zostanie poprzednie API dla zachowania kompatybilności z obecnymi klientami.

Polecane

Python

0 262
Zostało ogłoszone, że Python 3 pozostanie jedyną wersją, która będzie rozwijana pod kątem luk w zabezpieczeniach i błędów. Po...