Tags Posts tagged with "copycamp"

copycamp

CopyCamp

Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza wszystkich chętnych na Międzynarodową Konferencję CopyCamp 2015. Czwarta edycja odbędzie się 4 listopada 2015 w Kinotece Multiplex, w Pałacu Kultury i Nauki (wejście od al. Jerozolimskich), Plac Defilad 1 w Warszawie. CopyCamp to okazja do podzielenia się refleksją oraz wzięcia udziału w zrównoważonej i wielowątkowej dyskusji na temat wpływu prawa autorskiego na zmiany społeczne zachodzące na świecie. Ekspertki i eksperci reprezentujący instytucje kultury i media, artystki, naukowcy, prawniczki, politycy i aktywistki będą dyskutować na międzynarodowym forum o przyszłości prawa regulującego obieg dóbr kultury w internecie oraz o jego wpływie na społeczeństwo, naukę, edukację i sztukę.

CopyCamp 2014

CopyCamp 2014, Cory Doctorow. Zdjęcie: Rafał Nowak, CC BY-SA

Gościem specjalnym będzie dr Lev Manovich, autor siedmiu książek, profesor w Graduate Center na City University w Nowym Jorku i dyrektor ośrodka badawczego Software Studies Initiative, zajmującego się analizą i wizualizacją danych kulturowych z zakresu sztuk wizualnych. Pojawią się także specjaliści i praktycy z Holandii, Niemiec, Anglii, Szwecji, Irlandii, Walii, Luksemburga, Pakistanu, Czech, Węgier i Polski.

Aby wziąć udział w konferencji, należy zarejestrować się za pomocą krótkiego formularza: copycamp.pl/contact/register/.

Ścieżki tematyczne w ramach konferencji:

Prawo autorskie i sztuka
Formy korzystania z istniejących utworów. Jak rozpoznać parodię? Jak cytować bez ryzyka naruszenia prawa autorskiego? Prawo autorskie a projektowanie, sztuki audiowizualne, sztuka użytkowa. Jak rysuje się przyszłość klasy kreatywnej – pisarzy, redaktorek, muzyków, graficzek. Jaki jest poziom ich świadomości prawa autorskiego?

Modele wynagradzania
Jak płacić za dostęp i korzystanie z dóbr kultury (m.in. słuchanie, oglądanie, kopiowanie) w taki sposób, aby zwiększyć ich obieg? Jak autorzy/ki powinni/y być wynagradzani za swoje utwory? Kto powinien płacić autor/k/om i na jakiej podstawie? Jakie są źródła wynagradzania twórców i twórczyń? Jakie systemy wynagradzania funkcjonują obecnie? Jakie mogłyby sprawdzić się w internecie?

Prawo autorskie i edukacja
Prawo autorskie w szkołach i na uczelniach wyższych. Zagadnienie otwartych zasobów edukacyjnych. Czym są wyjątki edukacyjne? Otwarty dostęp w bibliotekach i instytucjach kultury (GLAM).

Technologie i innowacje
Jaki wpływ ma prawo autorskie i patenty na rozwój innowacyjnego i twórczego społeczeństwa? Jaką rolę odgrywa technologia w dystrybucji dóbr kultury? Czy konkuperacja jest przyszłością rynków czy ich końcem?

Prawo autorskie a prawa człowieka
Jak prawo autorskie (lub twórczość) dotyka praw człowieka: od ochrony prywatności i wolności wypowiedzi do wolnego dostępu do informacji i prawa do korzystania z dóbr kultury. Czy prawa człowieka mogą determinować działanie systemu prawnoautorskiego?

Technologie w aktywizmie społecznym
Jakie zastosowanie mają nowe technologie w działalności społecznej w kontekście prawa autorskiego? Internet a prawo autorskie. Do kogo należy Internet – kwestia neutralności Sieci.

Prawo autorskie i jego egzekwowanie
Między literą i duchem prawa. Sądowe interpretacje w werdyktach dotyczących naruszeń prawa autorskiego. Jak egzekwować przepisy prawnoautorskie? Jaki jest poziom świadomości prawnoautorskiej wśród małych i średnich przedsiębiorców/czyń i jakie ma on skutki dla ich działalność?

Przyszłość prawa autorskiego
Reforma prawa autorskiego na świecie. Jakie są perspektywy? Co się obecnie dzieje w Australii, USA, Brazylii, Wschodniej Europie, Rosji? Jakie zachodzą relacje między różnymi systemami prawnoautorskimi? Kwestia unifikacji europejskiego prawa autorskiego.

O debacie prawnoautorskiej
Jak mówić o prawie autorskim? Język i komunikacja wewnątrz debaty prawnoautorskiej. Świadomość społeczna i mity związane z prawem autorskim.

Prelegenci będą mieli do dyspozycji 10 minut na zaprezentowanie swoich poglądów w dwóch równoległych sesjach. W tym roku organizatorzy spodziewają się 450 uczestniczek/ków i ponad 50 prelegentek/ów z całego świata. Zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne wszystkich sesji. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na stronie konferencji.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja CopyCamp jest częścią projektu „Przyszłość prawa autorskiego” prowadzonego przez Fundację Nowoczesna Polska. Partnerami strategicznymi wydarzenia są: ZIPSEE „Cyfrowa Polska” oraz Google. Partner wspierający: Communia International Association. Partnerzy: Koalicja Otwartej Edukacji, Centrum Cyfrowe.

przez -
0 922
CopyCamp 2014

Na początku listopada odbyła się trzecia edycja Międzynarodowej Konferencji CopyCamp 2014. Była to okazja do podzielenia się refleksją oraz wzięcia udziału w zrównoważonej i wielowątkowej dyskusji na temat wpływu prawa autorskiego na zmiany społeczne zachodzące na świecie. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na perspektywę krajów Grupy Wyszehradzkiej. Udostępniono także publikację pokonferencyjną (pdf, epub oraz mobi), która jest subiektywnym wyborem tekstów opartych na wystąpieniach prelegentów.

przez -
2 952
CopyCamp 2014

Fundacja Nowoczesna Polska udostępniła filmy z Międzynarodowej Konferencji CopyCamp 2014, która miała miejsce w dniach 6 – 7 listopada 2014 w warszawskim kinie Praha. Konferencja była adresowana nie tylko do przedstawicieli/ek instytucji kultury i mediów, sektorów kreatywnych, kręgów naukowych, prawniczych, politycznych i pozarządowych, ale także do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych społecznymi i ekonomicznymi aspektami prawa autorskiego pragnących zaprezentować swoje poglądy na międzynarodowym forum.

przez -
3 1184
CopyCamp 2014

Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza wszystkich chętnych na Międzynarodową Konferencję CopyCamp 2014. Trzecia edycja odbędzie się 6-7 listopada 2014 w warszawskim kinie Praha i potrwa łącznie dwa dni. CopyCamp to okazja do podzielenia się refleksją oraz wzięcia udziału w zrównoważonej i wielowątkowej dyskusji na temat wpływu prawa autorskiego na zmiany społeczne zachodzące na świecie. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na perspektywę krajów Grupy Wyszehradzkiej.

CopyCamp 2014 jest adresowana nie tylko do przedstawicieli/ek instytucji kultury i mediów, sektorów kreatywnych, kręgów naukowych, prawniczych, politycznych i pozarządowych, ale także do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych społecznymi i ekonomicznymi aspektami prawa autorskiego pragnących zaprezentować swoje poglądy na międzynarodowym forum.

Ścieżki tematyczne w ramach konferencji:

Prawo autorskie i sztuka
Formy korzystania z istniejących utworów. Jak rozpoznać parodię? Jak cytować bez ryzyka naruszenia prawa autorskiego? Prawo autorskie a projektowanie, sztuki audiowizualne, sztuka użytkowa.

O kreatywnej klasie średniej
Jak rysuje się przyszłość klasy kreatywnej – pisarzy, redaktorek, muzyków, graficzek? Jak ich chronić w niespokojnych czasach zmian rynkowych? Co stanie się z osobami, które tworzą idee? Jaki jest poziom ich świadomości prawa autorskiego?

Jak płacić za twórczość?
Jak płacić za dostęp i korzystanie z dóbr kultury w taki sposób, aby zwiększyć ich obieg? Jakie systemy funkcjonują obecnie? Czy są propozycje nowych? Za co dokładnie (słuchanie, oglądanie, kopiowanie i inne formy korzystania z utworów), ile oraz w jaki sposób powinni/y płacić użytkownicy/czki?

Jak zarabiać na twórczości?
Jak autorzy/ki powinni/y być wynagradzani za swoje utwory? Kto powinien płacić autor/k/om i na jakiej podstawie? Jakie są źródła wynagradzania twórców i twórczyń? Jakie systemy wynagradzania mogłyby sprawdzić się w internecie?

Prawo autorskie i edukacja
Prawo autorskie w szkołach i na uczelniach wyższych. Zagadnienie otwartych zasobów edukacyjnych. Czym są wyjątki edukacyjne? Otwarty dostęp w bibliotekach i instytucjach kultury (GLAM).

Technologie i innowacje
Jaki wpływ ma prawo autorskie i patenty na rozwój innowacyjnego i twórczego społeczeństwa? Jaką rolę odgrywa technologia w dystrybucji dóbr kultury? Czy konkuperacja jest przyszłością rynków czy ich końcem?

Prawo autorskie a prawa człowieka
Jak prawo autorskie (lub twórczość) dotyka praw człowieka: od ochrony prywatności i wolności wypowiedzi do wolnego dostępu do informacji i prawa do korzystania z dóbr kultury. Czy prawa człowieka mogą determinować działanie systemu prawnoautorskiego?

Self-publishing
Czy pośrednicy są niezbędni w dystrybucji dóbr kultury? Czy autorzy/ki potrafią zapewnić sobie wystarczającą dystrybucję swoich utworów? Co czytelnikom ma do zaoferowania self-publishing? Omówienie roli redaktorów, wydawczyń, dystrybutorów.

Przyszłość książki
Przyszłość literatury: co jest książką? Jak sprzedać e-booka? Czy czytelnicy także mogą pisać? Jak rynki cyfrowe wpływają na tradycyjne systemy wydawnicze?

Prawo autorskie i jego egzekwowanie
Między literą i duchem prawa. Sądowe interpretacje w werdyktach dotyczących naruszeń prawa autorskiego. Jak egzekwować przepisy prawnoautorskie? Jaki jest poziom świadomości prawnoautorskiej wśród małych i średnich przedsiębiorców/czyń i jakie ma on skutki dla ich działalność?

Przyszłość prawa autorskiego
Reforma prawa autorskiego na świecie. Jakie są perspektywy? Co się obecnie dzieje w Australii, USA, Brazylii, Wschodniej Europie, Rosji? Jakie zachodzą relacje między różnymi systemami prawnoautorskimi? Kwestia unifikacji europejskiego prawa autorskiego.

O debacie prawnoautorskiej
Jak mówić o prawie autorskim? Język i komunikacja wewnątrz debaty prawnoautorskiej. Świadomość społeczna i mity związane z prawem autorskim.

Polecane

Chmura

0 39
Położone na wschodzie Chin miasto Hangzhou liczy sobie 10 milionów mieszkańców. Tamtejsze władze chcą wprowadzić system oceny zdrowia obywateli w oparciu o...
fritz3000

0 251