Tags Posts tagged with "curl"

curl

przez -
0 751
Konsola program

Wydano bibliotekę libcURL 7.31.0 i konsolowe narzędzie cURL 7.31.0, które umożliwiają wysyłanie zapytań HTTP – w tym pobieranie z serwerów stron i plików a także wysyłanie treści formularzy. Ułatwiają tworzenie aplikacji korzystających z protokołu HTTP. Biblioteka programistyczna cURL jest napisana w języku C i obsługuje: HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, FTPS, TFTP, SCP, Telnet, certyfikaty HTTPS, ciasteczka, upload FTP. Biblioteka udostępniana jest na licencji X11.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Darwin SSL: dodano wznawianie sesji TLS
 • Darwin SSL: dodano uwierzytelnianie kryptograficzne TLS
 • IMAP/POP3/SMPT: Dodano wsparcie dla ;auth= w adresie URL
 • IMAP/POP3/SMPT: Dodano wspacie dla ;auth= w CURLOPT_USERPWD
 • usercertinmem.c: Dodano przykładowe pokazywanie certyfikatu użytkownika w pamięci
 • URL: Dodano nazwy hostów SMPT i POP3 do listy wykrywanych protokołów
 • IMAP/POP3/SMPT: Dodano wsparcie dla uruchamiania bezpośredniej odpowiedzi SASL
 • curl -E: można używać znaku „:” w nazwach certyfikatów

Naprawiono sporo błędów.

przez -
1 800
Konsola program

Wydano bibliotekę libcURL 7.30.0 i konsolowe narzędzie cURL 7.30.0, które umożliwiają wysyłanie zapytań HTTP – w tym pobieranie z serwerów stron i plików a także wysyłanie treści formularzy. Ułatwiają tworzenie aplikacji korzystających z protokołu HTTP. Biblioteka programistyczna cURL jest napisana w języku C i obsługuje: HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, FTPS, TFTP, SCP, Telnet, certyfikaty HTTPS, ciasteczka, upload FTP. Biblioteka udostępniana jest na licencji X11.

Zmiany, jakie zaszły:

 • IMAP: Zmieniono generowanie tagu odpowiedzi, aby był całkowicie unikatowy
 • IMAP: Dodano wsparcie dla rozszerzenia SASL-IR
 • IMAP: Dodano wsparcie dla komendy list
 • IMAP: Dodano wsparcie dla komendy append
 • IMAP: Dodano parsowanie i weryfikację atrybutu UIDVALIDITY skrzynki pocztowej
 • darwinssl: Błędy certyfikatów są teraz mniej techniczne
 • IMAP/POP3/SMTP: Dodano wsparcie dla kompatybilności z STARTTLS
 • checksrc: zakazano używania sprintf, vsprintf, strcat, strncat i gets
 • Dodano CURLMOPT_MAX_HOST_CONNECTIONS, CURLMOPT_MAX_TOTAL_CONNECTIONS do obsługi nowego interfejsu wielu połączeń
 • Dodano CURLMOPT_MAX_PIPELINE_LENGTH, CURLMOPT_CONTENT_LENGTH_PENALTY_SIZE, CURLMOPT_CHUNK_LENGTH_PENALTY_SIZE, CURLMOPT_PIPELINING_SITE_BL i CURLMOPT_PIPELI NING_SERVER_BL do kontroli nowych potoków

przez -
0 728
Konsola program

Wydano bibliotekę libcURL 7.27.0 i konsolowe narzędzie cURL 7.27.0, które umożliwiają wysyłanie zapytań HTTP – w tym pobieranie z serwerów stron i plików a także wysyłanie treści formularzy. Ułatwiają tworzenie aplikacji korzystających z protokołu HTTP. Biblioteka programistyczna cURL jest napisana w języku C i obsługuje: HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, FTPS, TFTP, SCP, Telnet, certyfikaty HTTPS, ciasteczka, upload FTP. Biblioteka udostępniana jest na licencji X11.

Dokonano następujących zmian:

 • NSS: zwraca zrozumiałe dla użytkowników błędy NSS
 • Dodano –metalink dla obsługi ściągania metalinków
 • POP3: dodano wsparcie dla autentyfikacji sasl plain text
 • POP3: dodano wsparcie dla autentyfikacji sasl login
 • POP3: dodano wsparcie dla autentyfikacji sasl ntlm
 • POP3: dodano wsparcie dla autentyfikacji sasl cram-md5
 • POP3: dodano wsparcie dla autentyfikacji sasl digest-md5
 • POP3: dodano wsparcie dla autentyfikacji apop
 • Dodano wsparcie dla szyfrowania Schannel (Native Windows) SSL/TLS
 • Dodano wsparcie dla Darwin SSL (Natywnie Mac OS X i iOS)
 • HTTP: w przypadku błędu zwraca przyczynę ze statusu HTTP
 • Naprawiono jeszcze 29 błędów

przez -
0 696
Konsola program

Wydano cURL 7.25.0, konsolowe narzędzie, które umożliwia wysyłanie zapytań HTTP, w tym pobieranie z serwerów stron i plików, a także wysyłanie treści formularzy. Ułatwia tworzenie aplikacji korzystających z protokołu HTTP. Biblioteka programistyczna cURL jest napisana w języku C i obsługuje m.in. HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, FTPS, TFTP, SCP, Telnet, certyfikaty HTTPS, ciasteczka, upload FTP. Posiada ogromne możliwości, jej podstawowym zastosowaniem jest tworzenie sprzęgów w złożonych systemach opartych o technologie Webowe. Udostępniana jest na licencji MIT.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Dodano opcję konfiguracji do wyłączania: --libcurl output
 • Dodano --ssl-allow-beast i CURLOPT_SSL_OPTIONS, CURLOPT_TCP_KEEPALIVE, CURLOPT_TCP_KEEPIDLE, CURLOPT_TCP_KEEPINTVL
 • cURL używa teraz nowej opcji biblioteki TCP_KEEPALIV
 • Dodano nową opcję CURLOPT_MAIL_AUTH
 • Dodano wsparcie dla –mail-auth
 • --libcurl współpracuje teraz z opcją -F

Polecane

SUSE - nowe logo

0 52
Wiedza i doświadczenie firmy Elektrobit w branży motoryzacyjnej oraz SUSE w odniesieniu do infrastruktury IT pozwoli na stworzenie nowej generacji systemu operacyjnego...
fritz3000

0 253