Tags Posts tagged with "cyfrowa szkoła"

cyfrowa szkoła

przez -
10 518
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Rada Ministrów ogłosiła przyjęcie pilotażowego programu Cyfrowa Szkoła. Jest to pierwszy ważny krok w kierunku przejścia wszystkich polskich szkół w erę cyfryzacji. Pilotaż będzie trwał od 4 kwietnia 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku i obejmie ok. 380 publicznych szkół podstawowych. Mają z niego skorzystać przede wszystkim uczniowie klas IV-VI. Jego wyniki będą miały wpływ na dalszy rozwój planu.

Koordynatorem całej akcji jest Minister Edukacji Narodowej, współpracujący z Ministrem Administracji i Cyfryzacji. Placówki do pilotażu zostaną wybrane przez wojewodę w drodze losowania. Nauczyciel, uczniowie i szkoły otrzymają dofinansowanie, które będzie zależało od wielkości szkoły:

  • do 100 uczniów, mogą liczyć na 90 tys. zł
  • do 300 uczniów, dostaną maksymalnie po 140 tys. zł
  • powyżej 300 uczniów – nawet 200 tys. zł

za które będą mogli zakupić komputery, tablety, cyfrowe podręczniki i inne elektroniczne pomoce dydaktyczne dofinansowane przez rząd. Szkoły same zadecydują, jaki sprzęt jest im potrzebny. Szkoły będą musiały jednak wnieść wkład własny – 20 proc. kwoty, o którą chcą się ubiegać. Nie musi to być jednak gotówka – wystarczy, jeśli przygotują szkołę technicznie do obsługi komputerowego sprzętu, czyli zadbają o łącze internetowe itp.

Program “Cyfrowa Szkoła” składa się także z:

  • e-nauczyciel, czyli rozwijanie cyfrowych umiejętności nauczycieli
  • e-zasoby edukacyjne, czyli rozbudowanie publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych
  • e-uczeń, czyli nowoczesne pomoce dydaktyczne dla uczniów

Za te wszystkie obszary zapłaci budżet państwa – 50 mln złotych, ale również Unia Europejska. Będą one w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na szkolenia dla nauczycieli pójdzie 20 mln zł, a na tworzenie zasobów edukacyjnych: 43 mln zł.

Do dyspozycji nauczyciel zostanie przeszkolonych 40 „e-trenerów” i 1200 „e-moderatorów”, a także 19 tysięcy e-koordynatorów stosowania nowych technologii w nauczaniu. Powstaną materiały merytoryczne i szkoleniowe dla nauczycieli oraz międzyszkolna platforma informatyczna, dzięki której nauczyciele będą mogli współpracować i wymieniać się pomysłami. Powstaną także elektroniczne podręczniki dla klas IV-VI szkół podstawowych, które zostaną udostępnione, razem z innymi pomocami edukacyjnymi na licencji Creative Commons (CC) Uznanie Autorstwa lub innej wolnej licencji.

Polecane

Security - bezpieczeństwo

0 99
Przez lukę w systemie e-biletów brytyjskich linii lotniczych dane klientów mogły być dostępne dla niepowołanych osób. Xopero Software, producent rozwiązań do backupu danych, w...
mercursis

0 276