Tags Posts tagged with "django"

django

przez -
2 842
Python

Ogłoszono wydanie Django 1.7 – internetowego frameworka wysokiego poziomu, napisanego w Pythonie, z myślą o szybkim rozwoju aplikacji, posiadającym przejrzystą i pragmatyczną architekturę. Aplikacja jest dostępna na licencji BSD. Django opiera się na wzorcu projektowym podobnym do MVC nazywanym MVT (Model-View-Template) i posiada bardzo dużą skalowalność oraz wydajność pod obciążeniem.

Najważniejsze zmiany:

 • Najnowsze Django 1.7 wymaga Pythona 2.7 i wyższych wersji
 • Przebudowano i zmieniono sposób ładowania aplikacji. Pojawił się rejestr programów, w których modele nie odgrywają już głównej roli. Pojawiła się możliwość definiowania konfiguracji dla poszczególnych aplikacji
 • API pól (klasy Field) wymaga teraz metody deconstruct na potrzeby migracji i kluczy kompozytowych. Dzięki wartościom zwracanym przez tą metodę (name, path, args i kwargs w krotce) można serializować dowolne pole do pliku jak i bezpiecznie je skopiować
 • Dodano nowy system migracji, zastępujący zewnętrzną aplikację South
 • Dodano obiekt Prefetch pozwalający dopasowywać zachowanie prefetch_related – można podać QuerySet jak i miejsce przechowywania danych. Można też wołać select_related z prefetchowanej relacji.
 • Dodano metodę as_manager do menedżerów modeli pozwalając tworzyć instancje menedżerów posiadające API QuerySetów, dzięki czemu można korzystać z wielu metod własnych menedżerów. Można też podać menedżer przy iterowaniu po wstecznych relacjach.
 • Dodano nowy framework do sprawdzania poprawności kodu (np. poprawności modeli). Framework jest rozszerzalny i pozwala definiować podpowiedzi dla napotykanych problemów. Komenda check zastępuje istniejącą wcześniej komendę validate.
 • Można tworzyć własne wyszukiwania i transformacje dla ORMa Django. Własne wyszukiwania będą zachowywać się jak te już istniejące (np. lte, icontains). Transformacje odpowiadają za zmianę wartości zawartych w bazie danych tuż przed ich wyszukaniem. Można np. napisać transformację, która wyciąga rok z wartości pola – co może umożliwić np. łączenie zapytań. Można po tych wartościach też filtrować.

Bardziej rozbudowany opis zmian znajdziemy na portalu Biblioteka Riklaunima we wpisie: Duże i ciekawe zmiany w Django 1.7.

przez -
0 864
Python

Ogłoszono wydanie Django 1.5 – internetowego frameworka wysokiego poziomu, napisanego w Pythonie, z myślą o szybkim rozwoju aplikacji, posiadającym przejrzystą i pragmatyczną architekturę. Aplikacja jest dostępna na licencji BSD i cały czas jest rozwijana. Najważniejszą zmianą jest dodanie obsługi własnych modeli użytkownika. Pojawiły się domyślne szablony 404.html i 500.html, GeoDjango otrzymało wsparcie dla PostGIS 2.0. Porzucono wsparcie dla Pythona 2.5 i dodano obsługę Python 3, oznaczoną jako eksperymentalną. Zaleca się jednak stosowanie Pythona 2.7, w ostateczności Python 2.6. Dodano wsparcie dla zapisywania wybranych pól modelu, dodano klasę StreamingHttpResponse, w celu lepszej obsługi treści strumieniowych.

przez -
1 763
Python

Adrian Holovaty, ogłosił że Django będzie używać serwerów GitHub, do przechowywania swojego kodu. Wcześniejszym systemem kontroli wersji był Subversion. Powodem zmiany jest chęć ułatwienia zarządzania całym kodem, lepsza obsługa gałęzi, a także przyciągnięcie nowych deweloperów. Repozytorium GitHub będzie zawierało aktualną gałąź rozwojową, natomiast starszy kod zostanie przemianowany na django-old.

System zgłaszania błędów nie zostanie zmieniony na ten znany z Gita, ze względu na swoją prostotę, która nie jest odpowiednia dla tego typu projektu. Autorzy nadal będą używali Tracka. Jednakże zgłaszanie nowych requestów jest zalecane przez GitHuba.

przez -
0 946
Python

Ogłoszono wydanie Django 1.4 – internetowego frameworka wysokiego poziomu, napisanego w Pythonie, z myślą o szybkim rozwoju aplikacji, posiadającym przejrzystą i pragmatyczną architekturę. Aplikacja jest dostępna na licencji BSD i cały czas jest rozwijana.

Najważniejszą zmianą w Django 1.4 jest wsparcie dla stref czasowych, podczas obsługi daty i czasu. Jeżeli jest owa funkcja włączona, to Django będzie przechowywało dane w UTC, używało obiektów timezone-aware wewnętrznie i tłumaczyło je na strefy czasowe użytkownika lokalnego, podczas wyświetlania.

Dodano sporo usprawnień ORM, włączając w to wsparcie SELECT FOR UPDATE, zdolność do masowego wstawiania dużych zestawów danych, w celu ulepszenia wydajności oraz metodę QuerySet.prefetch_related, do wsadowego ładowania powiązanych obiektów w miejscach, gdzie select_related() nie działa.

Udoskonalono hashowanie haseł (wsparcie dla PBKDF2 i bcrypt), nowe narzędzia do podpisów kryptograficznych, kilka usprawnień CSRF i prosta ochrona przed botami. Zaktualizowano domyślny widok projektu i manage.py, dzięki czemu usunięto różne dziwne zachowania z głównej wersji. Dodano wsparcie dla testów frameworka wewnątrz przeglądarki internetowej.

przez -
0 678
Python

Projekt Django ogłosił wydanie dwóch aktualizacji do webowego frameworka opartego o Pythona. Aktualizacja obejmuje linie 1.2.x oraz 1.3.x i dotyczy wykrycia kilku błędów bezpieczeństwa. Okazuje się również, że są problemy z archiwami wersji 1.2.6, przez co programiści byli zmuszeni ogłosić wydanie Django 1.2.7.

Naprawione problemy obejmują błąd manipulacji sesji, podatność na denial-of-service (DoS) w URLField, problemy z przekierowywaniem URLField oraz usunięto potencjalne ryzyko cache poisoning.

Sporo błędów jest również nienaprawionych, o czym autorzy napisali na stronie.

przez -
0 878
Python

Wydano kolejną wersję Django – internetowego frameworku wysokiego poziomu, napisanego w Pythonie, z myślą o szybkim rozwoju aplikacji, posiadającym przejrzystą i pragmatyczną architekturę. Aplikacja jest dostępna na licencji BSD i cały czas jest rozwijana.

Najciekawsze zmiany w nowej wersji:

 • Obsługa wielu baz danych w jednej instancji
 • Walidacja modeli stworzona na wzór walidacji formularzy
 • Rozbudowana wersja taga {%if %} umożliwiająca tworzenie bardziej skomplikowanych szablonów. Od tej pory nie jest już potrzebne {% ifequal %}!
 • Rozbudowana ochrona przeciwko Cross-Site Request Forgery (CSRF)
 • Porzucono wsparcie dla Pythona w wersji 2.3

Więcej zmian z ich dokładnym opisem znajdziecie w dokumentacji.

Konferencje

Koło Miłośników Wolnego Oprogramowania działające przy V LO w Bielsku-Białej zaprasza wszystkich chętnych na wykład „Tworzenie dynamicznych stron internetowych w Django”. Termin: czwartek, 5 listopada 2009, godz. 15:00. Miejsce: VLO, ul. Słowackiego 45, Bielsko-Biała, sala 221. Prowadzący: Dominik Kozaczko.

Wykład ten rozpoczyna kolejny (po krótkim kursie Pythona) cykl wykładów. W czasie zajęć omówione zostaną podstawy Django oraz stworzony zostanie szkielet strony Koła. W kolejnych zajęciach będziemy rozbudowywać ten szkielet omawiając kolejne funkcje. Wstęp wolny.

Polecane

Konferencje

0 260
25 lutego odbędzie się webinar przygotowywany we współpracy EuroLinux oraz Linux Polska. Podczas wydarzenia wyjaśnione zostaną konsekwencje zakończenia wsparcia dla jednej z...
TP link M7200

1 543