Tags Posts tagged with "docker"

docker

przez -
2 2336
Docker

Ogłoszono wydanie Docker 1.5. Jest to narzędzie, które pakuje aplikację i jej zależności w specjalny wirtualny kontener, dzięki czemu można ją uruchomić na dowolnym linuksowym serwerze. Dodano wsparcie dla IPv6, które włącza się przy pomocy flagi –ipv6. Pojawiły się kontenery tylko do odczytu, które tworzy się przy użyciu flagi --read-only. Zaimplementowano API do statystyk oraz odpowiednią komendę, które razem pozwolą na strumieniowanie zużycia zasobów w danym momencie.

Dodano specyfikację Docker Image Specification v1.0.0, która pozwala na modyfikowanie podstawowych parametrów tworzenia i uruchamiania obrazów Dockera.

Pojawiła się możliwość ręcznego dopasowania pliku, który będzie używany podczas budowania obrazu, aniżeli domyślnego Dockerfile. Polecenie docker build -f pozwala na zdefiniowane kilku plików Dockerfile w jednym projekcie i sprecyzowanie, który z nich ma być używany podczas budowania.

przez -
4 1857
Docker

Zespół Dockera przygotował trzy nowe usługi orkiestracji: Docker Machine, Docker Swarm i Docker Compose. Każda z nich posiada inne aspekty wdrażania rozproszonych aplikacji. Docker Machine pozwala na skonfigurowanie Dockera od zera w kilka sekund za pomocą jednego polecenia. Dodatkowo wpinany backend umożliwia wykorzystanie pełni możliwości ekosystemu partnera, udostępniającego gotową infrastrukturę. Docker Swarm to narzędzie grupowania dla rozproszonych aplikacji w Dockerze.

Rozmieszcza automatycznie Docker Machines, po przez optymalizację zasobów głównej maszyny i zapewnia usługi failover. Docker Swarm pozwala użytkownikowi na stworzenie puli zasobów hosta, uruchamiając demona Dockera i następnie planuje uruchamianie, automatycznie zarządza rozmieszczeniem obciążenia oraz utrzymuje stan klastra.

Docker Compose to ostatni element układanki. Po provisioningu demonów Dockera na dowolnym hoście w dowolnej lokalizacji z Docker Machine i grupowaniu ich przy pomocy Docker Swarm, użytkownicy mogą łatwo użyć Docker Compose aby połączyć wiele rozproszonych aplikacji w kontenerach, które działają na tych klastrach.

przez -
0 959
Docker

Ogłoszono wydanie Docker 1.3. Jest to narzędzie, które pakuje aplikację i jej zależności w specjalny wirtualny kontener, dzięki czemu można ją uruchomić na dowolnym linuksowym serwerze. Pojawiła się cyfrowa weryfikacja obrazów i repozytoriów Dockera, która ma jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo wdrażania. Pojawiła się flaga --security-opt, która pozwala na dodanie własnych profili SELinux i AppArmor do kontenera. Dodano także możliwość uruchamiania Dockera w Dockerze, bez potrzeby używania kontenerów w trybie uprzywilejowanym.

Komenda exec potrafi od teraz uruchmić dla instacji nowy proces w już uruchomionym konterze, jako część narzędzi gamut, używanych do debuggowania konenera Docker. Osoby używające Dockera na OS X otrzymały łatwiejszy proces współdzielenia katalogu pomiędzy maszyną gospodarza, a uruchomionymi kontenerami.

przez -
2 2102
Docker

Ogłoszono wydanie Docker 1.0. Jest to narzędzie, które pakuje aplikację i jej zależności w specjalny wirtualny kontener, dzięki czemu można ją uruchomić na dowolnym linuksowym serwerze. Deweloperzy dziękują wszystkim za wkład wniesiony przez ostatnie 15 miesięcy ciężkiej pracy, gdzie zrobiono 8741 commitów od ponad 460 osób. Docker został pobrany łącznie 2.75 miliona razy oraz przygotowano dla niego ponad 14 000 aplikacji.

Zmiany, jakie zaszły:

  • Dodano nową instrukcję COPY, która kopiuje wszystkie pliki i katalogi z kontekstu budowania
  • Udoskonalono instrukcję ADD i woluminy, aby zachować odpowiednie prawa dostępu i własności plików, podczas tworzenia obrazów
  • Docker Engine otrzymał funkcje zatrzymywania i wznawiania uruchomionych kontenerów, pozwalając użytkownikom na lepsze zarządzanie zasobami maszyny
  • Zaktualizowano profil bezpieczeństwa, kwestii dostępu urządzeń i możliwości kontenerów
  • Udoskonalono Device Mapper (mapowanie urządzeń), dodano obsługę XFS, dodano możliwość używania fizycznych urządzeń oraz zwiększono wydajność usuwania kontenera
  • Docker Engine otrzymał oficjalnie przydzielony dla niego port numer 2375 od IANA, który będzie używany do połączeń HTTP i port 2376 dla połączeń HTTPS

przez -
2 1301
Docker

Ogłoszono wydanie Docker 0.9. Jest to narzędzie, które pakuje aplikację i jej zależności w specjalny wirtualny kontener, dzięki czemu można ją uruchomić na dowolnym linuksowym serwerze. Dodano execution drivers oraz libcontainer. Naprawiono sporo błędów i udoskonalono stabilność

przez -
1 1054
Docker

Ogłoszono wydanie Docker 0.8. Jest to narzędzie, które pakuje aplikację i jej zależności w specjalny wirtualny kontener, dzięki czemu można ją uruchomić na dowolnym linuksowym serwerze. To wydanie skupia się głównie na poprawie stabilności działania. Dodano także 3 nowe funkcje: nowe instrukcje dla konstruktora, nowy sterowniki Btrfs oraz oficjalne wsparcie dla systemu OS X.

Dodatkowo, twórcy wprowadzili nowy cykl wydawniczy:

  • Wydanie co miesiąc
  • Dodawanie tylko stabilnych łatek, będących tylko w Master
  • Nowe funkcje będą dodawane, jeżeli są gotowe, tuż przed wydaniem
  • Proste numerowanie, wzorowane na jądrze Linux

Polecane

Zenwalk

0 207
2 lipca 2020 roku wydano nową wersję Zenwalk Linux 15.0-20200702. Dystrybucja ta powstała w 2004 roku. Wtedy nazywała się Minislack, autorem jej...

0 338
fritzbox

0 614