Tags Posts tagged with "fhs"

fhs

Katalog

Każdy nowy użytkownik systemu z rodziny Linuksa zastanawia się gdzie co tak naprawdę się znajduję. Problemem jest inny niż w Microsoft Windows system plików oraz sama struktura katalogów. Systemy rodem z Microsoftu przyzwyczaiły użytkowników do prostego schematu: C: – pierwszy dysk, w którym znajduje się sam Windows oraz instalowane programy. System Linux ma strukturę plików zupełnie inną, choć prostszą, postaram się ją przedstawić tak, aby nawet początkujący użytkownik zrozumiał.

System plików w systemach Unix i Linux definiuje ściśle Filesystem Hierarchy Standard. MacOS X łączy standard FHS z łatwymi do zapamiętania nazwami katalogów.

Filesystem Hierarchy Standard

Struktura katalogów

Wszystkie pliki i katalogi znajdują się w nadrzędnym katalogu oznaczanym jako / niezależnie od tego czy znajdują się na tym samym, czy innym dysku fizycznym. Jest to początek (korzeń) całego systemu plików w Linuksie. Niektóre katalogi mogą być obecne tylko po instalacji określonego oprogramowania.

 • /bin – znajdują się tutaj podstawowe pliki wykonywalne systemu. Nazwa katalogu bin wzięła się od angielskiego słowa binaries. Znajdziemy tutaj takie polecenia jak cat, ls, cp, rm.
 • /boot – pliki bootloadera (kernel, initrd).
 • /dev – pliki urządzeń albo specjalne, odnoszące się do urządzeń fizycznych.
 • /etc – znajdują się tutaj pliki odpowiedzialne za konfigurację systemu
  • /etc/opt – pliki konfiguracyjne dla katalogu /opt
  • /etc/X11 – pliki konfiguracyjne serwera Xów
  • /etc/skel – gdy stworzone zostaje nowe konto użytkownika, pliki z tego katalogu są zwykle kopiowane do katalogu domowego użytkownika.
 • /home – w tym, katalogu znajdują się katalogi domowe użytkowników systemu np /home/drastik/. W takim katalogu znajdują się pliki z jakich korzysta użytkownik, oraz jego personalne ustawienia dotyczące aplikacji systemowych.
 • /lib – biblioteki dla programów. Zawiera biblioteki dynamiczne, które są konieczne do wystartowania systemu i uruchamiania komend z głównego systemu plików.
 • /mnt – miejsce montowania innych niż natywny system plików. Jest punktem montowania systemów plików montowanych tymczasowo.
 • /media – miejsce montowania nośników wymiennych takich jak napędy CD, DVD oraz wszelkiego rodzaju pendrive. Katalog ten pojawił się w FHS-2.3.
 • /opt – statycznie skompilowane aplikacje. Ten katalog powinien zawierać dodatkowe pakiety, które zawierają statyczne pliki.
 • /proc – wirtualny system plików proc, informujący o stanie systemu i jego procesów. Dostarcza on informacji o bieżących procesach i jądrze. Ów pseudosystem plików opisano w szczegółach w proc(5).
 • /root – katalog domowy administratora systemu (użytkownik root).
 • /sbin – pliki wykonywalne potrzebne do zarządzania systemem. Tak jak /bin, ten katalog zawiera komendy potrzebne do wystartowania systemu, ale których zwykle nie wykonują normalni użytkownicy.
 • /tmp – ten katalog zawiera pliki tymczasowe, które może usunąć bez ostrzeżenia działające zadanie lub start systemu.
 • /usr – drugorzędowa hierarchia dla danych współdzielonych użytkownika (ang. user shareable), dane tylko do odczytu. Ten katalog jest zwykle montowany z oddzielnej partycji. Powinien on zawierać dzielone dane tylko do odczytu, tak że można go zamontować na różnych maszynach z zainstalowanym Linuksem.
  • /usr/bin – jest to główny katalog programów wykonywalnych. Większość programów wykonywanych przez zwykłych użytkowników, które nie są potrzebne przy starcie lub naprawie systemu i które nie są instalowane lokalnie, powinna być umieszczona w tym katalogu.
  • /usr/includePliki nagłówkowe dla kompilatora C.
  • /usr/sbin – ten katalog zawiera binaria programów do administracji systemem nie niezbędne dla procesu bootowania, montowania /usr, lub naprawy systemu (przykładowo – demony usług sieciowych).
  • /usr/share – ten katalog zawiera podkatalogi ze specyficznymi danymi aplikacji, które mogą być dzielone między różnymi architekturami tego samego systemu operacyjnego. Często można tu znaleźć rzeczy, które wcześniej znajdowały się w /usr/doc lub /usr/lib, lub /usr/man. Dane niezależne od architektury systemu (grafika, dźwięki).
  • /usr/src – pliki źródłowe różnych części systemu, dołączane do niektórych pakietów. Nie powinieneś pracować tutaj nad swoimi własnymi projektami, ponieważ pliki w /usr powinny być tylko do odczytu z wyjątkiem sytuacji, gdy instalowane jest oprogramowanie.
  • /usr/lib – biblioteki obiektowe, w tym dynamiczne, plus parę plików wykonywalnych, zwykle niewywoływanych bezpośrednio. Bardziej skomplikowane programy mogą tu posiadać całe podkatalogi.
  • /usr/local – tutaj zwykle trafiają programy instalowane lokalnie na maszynie.
 • /var – ten katalog zawiera pliki które mogą zmieniać wielkość, takie jak logi i spoole.
  • /var/lock – pliki blokujące zasoby będące aktualnie w użyciu. Umieszczane są tu pliki lock. Konwencja nazw plików lock dla urządzeń to LCK..[urządzenie] gdzie [urządzenie], to nazwa urządzenia w systemie plików. Użyty format to format plików lock HDU UUCP, tj. pliki lock zawierają PID jako dziesięciobajtowy numer dziesiętny w ASCII, plus znak nowej linii.
  • /var/log – różne logi aplikacji.
  • /var/mail – skrzynki pocztowe użytkowników.
  • /var/run – różne pliki bieżące, np. pliki zawierające identyfikatory procesów (PIDy) i informację o zalogowanych użytkownikach (utmp). Pliki w tym katalogu są zwykle czyszczone przy starcie systemu. Informacje o systemie od momentu uruchomienia (np. ilość zalogowanych użytkowników, uruchomione demony)
  • /var/spool – kolejkowane (spoolowane) pliki różnych programów. katalog przechowywania oczekujących zadań (maile do wysłania, kolejka wydruku).
  • /var/tmp – tak jak /tmp, ten katalog zawiera tymczasowe pliki przechowywane na czas nieokreślony. Najczęściej podczas restartu maszyny katalog ten jest opróżniany.

Lista ta nie jest wyczerpująca. Różne systemy, dystrybucje mogą być różnie skonfigurowane drzewo katalogów.

Polecane

Zenwalk

0 222
2 lipca 2020 roku wydano nową wersję Zenwalk Linux 15.0-20200702. Dystrybucja ta powstała w 2004 roku. Wtedy nazywała się Minislack, autorem jej...

0 343
fritzbox

0 619