Tags Posts tagged with "fundacja nowoczesna polska"

fundacja nowoczesna polska

CopyCamp

Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza wszystkich chętnych na Międzynarodową Konferencję CopyCamp 2015. Czwarta edycja odbędzie się 4 listopada 2015 w Kinotece Multiplex, w Pałacu Kultury i Nauki (wejście od al. Jerozolimskich), Plac Defilad 1 w Warszawie. CopyCamp to okazja do podzielenia się refleksją oraz wzięcia udziału w zrównoważonej i wielowątkowej dyskusji na temat wpływu prawa autorskiego na zmiany społeczne zachodzące na świecie. Ekspertki i eksperci reprezentujący instytucje kultury i media, artystki, naukowcy, prawniczki, politycy i aktywistki będą dyskutować na międzynarodowym forum o przyszłości prawa regulującego obieg dóbr kultury w internecie oraz o jego wpływie na społeczeństwo, naukę, edukację i sztukę.

CopyCamp 2014

CopyCamp 2014, Cory Doctorow. Zdjęcie: Rafał Nowak, CC BY-SA

Gościem specjalnym będzie dr Lev Manovich, autor siedmiu książek, profesor w Graduate Center na City University w Nowym Jorku i dyrektor ośrodka badawczego Software Studies Initiative, zajmującego się analizą i wizualizacją danych kulturowych z zakresu sztuk wizualnych. Pojawią się także specjaliści i praktycy z Holandii, Niemiec, Anglii, Szwecji, Irlandii, Walii, Luksemburga, Pakistanu, Czech, Węgier i Polski.

Aby wziąć udział w konferencji, należy zarejestrować się za pomocą krótkiego formularza: copycamp.pl/contact/register/.

Ścieżki tematyczne w ramach konferencji:

Prawo autorskie i sztuka
Formy korzystania z istniejących utworów. Jak rozpoznać parodię? Jak cytować bez ryzyka naruszenia prawa autorskiego? Prawo autorskie a projektowanie, sztuki audiowizualne, sztuka użytkowa. Jak rysuje się przyszłość klasy kreatywnej – pisarzy, redaktorek, muzyków, graficzek. Jaki jest poziom ich świadomości prawa autorskiego?

Modele wynagradzania
Jak płacić za dostęp i korzystanie z dóbr kultury (m.in. słuchanie, oglądanie, kopiowanie) w taki sposób, aby zwiększyć ich obieg? Jak autorzy/ki powinni/y być wynagradzani za swoje utwory? Kto powinien płacić autor/k/om i na jakiej podstawie? Jakie są źródła wynagradzania twórców i twórczyń? Jakie systemy wynagradzania funkcjonują obecnie? Jakie mogłyby sprawdzić się w internecie?

Prawo autorskie i edukacja
Prawo autorskie w szkołach i na uczelniach wyższych. Zagadnienie otwartych zasobów edukacyjnych. Czym są wyjątki edukacyjne? Otwarty dostęp w bibliotekach i instytucjach kultury (GLAM).

Technologie i innowacje
Jaki wpływ ma prawo autorskie i patenty na rozwój innowacyjnego i twórczego społeczeństwa? Jaką rolę odgrywa technologia w dystrybucji dóbr kultury? Czy konkuperacja jest przyszłością rynków czy ich końcem?

Prawo autorskie a prawa człowieka
Jak prawo autorskie (lub twórczość) dotyka praw człowieka: od ochrony prywatności i wolności wypowiedzi do wolnego dostępu do informacji i prawa do korzystania z dóbr kultury. Czy prawa człowieka mogą determinować działanie systemu prawnoautorskiego?

Technologie w aktywizmie społecznym
Jakie zastosowanie mają nowe technologie w działalności społecznej w kontekście prawa autorskiego? Internet a prawo autorskie. Do kogo należy Internet – kwestia neutralności Sieci.

Prawo autorskie i jego egzekwowanie
Między literą i duchem prawa. Sądowe interpretacje w werdyktach dotyczących naruszeń prawa autorskiego. Jak egzekwować przepisy prawnoautorskie? Jaki jest poziom świadomości prawnoautorskiej wśród małych i średnich przedsiębiorców/czyń i jakie ma on skutki dla ich działalność?

Przyszłość prawa autorskiego
Reforma prawa autorskiego na świecie. Jakie są perspektywy? Co się obecnie dzieje w Australii, USA, Brazylii, Wschodniej Europie, Rosji? Jakie zachodzą relacje między różnymi systemami prawnoautorskimi? Kwestia unifikacji europejskiego prawa autorskiego.

O debacie prawnoautorskiej
Jak mówić o prawie autorskim? Język i komunikacja wewnątrz debaty prawnoautorskiej. Świadomość społeczna i mity związane z prawem autorskim.

Prelegenci będą mieli do dyspozycji 10 minut na zaprezentowanie swoich poglądów w dwóch równoległych sesjach. W tym roku organizatorzy spodziewają się 450 uczestniczek/ków i ponad 50 prelegentek/ów z całego świata. Zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne wszystkich sesji. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na stronie konferencji.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja CopyCamp jest częścią projektu „Przyszłość prawa autorskiego” prowadzonego przez Fundację Nowoczesna Polska. Partnerami strategicznymi wydarzenia są: ZIPSEE „Cyfrowa Polska” oraz Google. Partner wspierający: Communia International Association. Partnerzy: Koalicja Otwartej Edukacji, Centrum Cyfrowe.

przez -
0 1772
Bezpieczeństwo - slider

Samsung Research Institute w Warszawie wspólnie z Fundacją Nowoczesna Polska przygotowali aplikację Mobilne Bezpieczeństwo dla uczniów polskich szkół. Projekt ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa wśród młodzieży, korzystającej intensywnie z technologii mobilnych. Aplikacja Mobilne Bezpieczeństwo podaje czytelne informacje kto może Cię podsłuchiwać, wie jak wyglądasz, gdzie mieszkasz itp. i będzie pomocą szkolną do zajęć o bezpiecznym korzystaniu z sieci. Projekt wygrał grant Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Mobilne Bezpieczeństwo - strona główna

przez -
0 1038
Fundacja Nowoczesna Polska

Jarosław Lipszyc z Fundacji Nowoczesna Polska oraz Anna Gruhm, koordynatorka projektu Edukacja medialna wystąpili w audycji radiowej Polskiego Radia 24: Domena publiczna to fundament kultury (…). Redaktorka rozmawiała z gośćmy o utworach w domenie publicznej oraz ich szerokiemu wykorzystaniu przez ludzi. Audcja ma związek z obchodami Dnia Domeny Publicznej, który odbędzie się jutro w całej Polsce. Natomiast w Warszawie w Muzeum Narodowym odbędzie się oficjalne spotkanie z przedstawicielami Muzeum Powstania Warszawskiego.

przez -
2 1041
CopyCamp 2014

Fundacja Nowoczesna Polska udostępniła filmy z Międzynarodowej Konferencji CopyCamp 2014, która miała miejsce w dniach 6 – 7 listopada 2014 w warszawskim kinie Praha. Konferencja była adresowana nie tylko do przedstawicieli/ek instytucji kultury i mediów, sektorów kreatywnych, kręgów naukowych, prawniczych, politycznych i pozarządowych, ale także do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych społecznymi i ekonomicznymi aspektami prawa autorskiego pragnących zaprezentować swoje poglądy na międzynarodowym forum.

przez -
3 1318
CopyCamp 2014

Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza wszystkich chętnych na Międzynarodową Konferencję CopyCamp 2014. Trzecia edycja odbędzie się 6-7 listopada 2014 w warszawskim kinie Praha i potrwa łącznie dwa dni. CopyCamp to okazja do podzielenia się refleksją oraz wzięcia udziału w zrównoważonej i wielowątkowej dyskusji na temat wpływu prawa autorskiego na zmiany społeczne zachodzące na świecie. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na perspektywę krajów Grupy Wyszehradzkiej.

CopyCamp 2014 jest adresowana nie tylko do przedstawicieli/ek instytucji kultury i mediów, sektorów kreatywnych, kręgów naukowych, prawniczych, politycznych i pozarządowych, ale także do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych społecznymi i ekonomicznymi aspektami prawa autorskiego pragnących zaprezentować swoje poglądy na międzynarodowym forum.

Ścieżki tematyczne w ramach konferencji:

Prawo autorskie i sztuka
Formy korzystania z istniejących utworów. Jak rozpoznać parodię? Jak cytować bez ryzyka naruszenia prawa autorskiego? Prawo autorskie a projektowanie, sztuki audiowizualne, sztuka użytkowa.

O kreatywnej klasie średniej
Jak rysuje się przyszłość klasy kreatywnej – pisarzy, redaktorek, muzyków, graficzek? Jak ich chronić w niespokojnych czasach zmian rynkowych? Co stanie się z osobami, które tworzą idee? Jaki jest poziom ich świadomości prawa autorskiego?

Jak płacić za twórczość?
Jak płacić za dostęp i korzystanie z dóbr kultury w taki sposób, aby zwiększyć ich obieg? Jakie systemy funkcjonują obecnie? Czy są propozycje nowych? Za co dokładnie (słuchanie, oglądanie, kopiowanie i inne formy korzystania z utworów), ile oraz w jaki sposób powinni/y płacić użytkownicy/czki?

Jak zarabiać na twórczości?
Jak autorzy/ki powinni/y być wynagradzani za swoje utwory? Kto powinien płacić autor/k/om i na jakiej podstawie? Jakie są źródła wynagradzania twórców i twórczyń? Jakie systemy wynagradzania mogłyby sprawdzić się w internecie?

Prawo autorskie i edukacja
Prawo autorskie w szkołach i na uczelniach wyższych. Zagadnienie otwartych zasobów edukacyjnych. Czym są wyjątki edukacyjne? Otwarty dostęp w bibliotekach i instytucjach kultury (GLAM).

Technologie i innowacje
Jaki wpływ ma prawo autorskie i patenty na rozwój innowacyjnego i twórczego społeczeństwa? Jaką rolę odgrywa technologia w dystrybucji dóbr kultury? Czy konkuperacja jest przyszłością rynków czy ich końcem?

Prawo autorskie a prawa człowieka
Jak prawo autorskie (lub twórczość) dotyka praw człowieka: od ochrony prywatności i wolności wypowiedzi do wolnego dostępu do informacji i prawa do korzystania z dóbr kultury. Czy prawa człowieka mogą determinować działanie systemu prawnoautorskiego?

Self-publishing
Czy pośrednicy są niezbędni w dystrybucji dóbr kultury? Czy autorzy/ki potrafią zapewnić sobie wystarczającą dystrybucję swoich utworów? Co czytelnikom ma do zaoferowania self-publishing? Omówienie roli redaktorów, wydawczyń, dystrybutorów.

Przyszłość książki
Przyszłość literatury: co jest książką? Jak sprzedać e-booka? Czy czytelnicy także mogą pisać? Jak rynki cyfrowe wpływają na tradycyjne systemy wydawnicze?

Prawo autorskie i jego egzekwowanie
Między literą i duchem prawa. Sądowe interpretacje w werdyktach dotyczących naruszeń prawa autorskiego. Jak egzekwować przepisy prawnoautorskie? Jaki jest poziom świadomości prawnoautorskiej wśród małych i średnich przedsiębiorców/czyń i jakie ma on skutki dla ich działalność?

Przyszłość prawa autorskiego
Reforma prawa autorskiego na świecie. Jakie są perspektywy? Co się obecnie dzieje w Australii, USA, Brazylii, Wschodniej Europie, Rosji? Jakie zachodzą relacje między różnymi systemami prawnoautorskimi? Kwestia unifikacji europejskiego prawa autorskiego.

O debacie prawnoautorskiej
Jak mówić o prawie autorskim? Język i komunikacja wewnątrz debaty prawnoautorskiej. Świadomość społeczna i mity związane z prawem autorskim.

Polecane

TP link M7200

1 373
Bardzo ważny w tych czasach jest dostęp do internetu, w trakcie podróży potrafi wręcz uratować życie w kryzysowych sytuacjach.

0 618