Tags Posts tagged with "fundacja wolnego i otwartego oprogramowania"

fundacja wolnego i otwartego oprogramowania

przez -
31 993
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Centralna Komisja Egzaminacyjna to specyficzny organ w Polsce, który decyduje o sposobie zdawania różnego rodzaju egzaminów, w tym m.in. egzaminu maturalnego z informatyki. Co roku publikowany jest dokument z wytycznymi, dotyczącymi listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania. Co roku od ponad 6 lat mamy niezmienione zapisy, które to w świecie informatyki są już praktycznie nieaktualne. FWiOO prosi zatem o rozszerzenie zapisów obowiązujących na maturze z informatyki.

Warto tutaj nadmienić, iż osoba odpowiedzialna za aktualizowanie tegoż dokumentu, często popełnia sporo błędów w takim dokumencie:

OpenOffice (w tym: Write, Calc, Base, Impress) i MySQL 5.0 lub nowszy

Jak widzimy w nawiasie, w przypadku procesora tekstu powinno być Writer, a jest Write, co jest ewidentnym brakiem odpowiedzialności za tekst, zawarty w takim dokumencie.

Komunikat ze strony Fundacji opisuje, iż należy zmienić wytyczne w kwestii systemów operacyjnych, tzn. aktualnie jest:

 • Windows z systemem plików NTFS
 • Linux z KDE

a przecież jest to ewidentny błąd zapisu i chęci choćby dokładnego porozumienia się z kimś, zaznajomionym w kwestii obsługi systemów operacyjnych. Aktualnie mamy systemy Windows XP, Vista, 7, 8, a z Linuksów: Ubuntu i jego odmiany, Linux Mint, Mageia, openSUSE, Fedora i kilka innych. Każdy z nich różni się zarówno środowiskiem graficznym, jak i sposobem obsługi.

Dlatego należałoby dokonać korekty:

 • Windows z systemem plików NTFS
 • Linux z systemem plików EXT

Kolejna ciekawostka, to pakiety biurowe. Tutaj już sobie kompletnie odpuszczono jakiekolwiek zmiany, w kwestii rynku pakietów biurowych. Osoby odpowiedzialne za to nic, ale to nic, nie pofatygowały się choćby na konsultacje ze środowiskami informatycznymi.

Korekta powinna wyglądać tak:

 • Microsoft Office
 • LibreOffice
 • OpenOffice

przez -
0 633
Canonical Ubuntu

Przystanek Woodstock 2012 to coroczny festiwal muzyczny organizowany przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z pieniędzy uzyskanych od sponsorów. Impreza ta ma być z założenia podziękowaniem dla wolontariuszy za ich pracę, w szczególności podczas finałów. Festiwal jest w całości bezpłatny dla widzów. Dzięki współpracy kilku organizacji, związanych z wolnym oprogramowaniem, na przystanek wraca stoisko wolnościowe. W dniach 31.07-03.08 w Kostrzynie nad Odrą, będzie można spotkać się z wolontariuszami WiOO i znaleźć informacje o organizacjach i ideach przez nie promowanych.

Organizacje wolnościowe:

 • Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
 • Polska Grupa Użytkowników Linuksa
 • Warszawski Hackerspace
 • OpenStreetMap Polska
 • Laboratorium Wolności Freelab

Co znajdziecie na stoisku:

 • Wykłady i warsztaty na temat zachowania prywatności oraz higieny przy korzystaniu z Internetu i innych cyfrowych technologii
 • Edycja i wykorzystanie otwartej kartografii
 • Warsztaty z podstaw oraz użycia wolnego i otwartego oprogramowania
 • Pokazy i warsztaty z użycia WiOO w twórczości artystycznej
 • Wykłady na temat idei ruchów wolnościowych w domenie cyfrowej
 • Będzie można posłuchać muzyki na wolnych licencjach (całą bibliotekę będzie można również przegrać sobie na naszym stoisku)
 • Odlewanie gipsowych figurek pingwina na oczach i przy udziale publiczności

przez -
2 658
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

13 marca 2012 roku pisaliśmy nt. Kuratorium Oświaty wyklucza uczniów, którzy nie korzystają z systemu Windows, której autorem był Wolontariusz Fundacji. Chodziło o konkurs Logia zorganizowany przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, w którym do konkursu były dopuszczone jedynie programy pracujące pod Windows. Informacja ta zawierała błędy, co wynikało bezpośrednio z nieautoryzowanej modyfikacji treści, dostarczonej przez Wolontariusza, dokonanej przez redakcję naszego portalu, jak i niewystarczająco rzetelnego zweryfikowania informacji źródłowych przez autora wpisu.

Jak możemy przeczytać na stronie Fundacji:

Fundacja nie autoryzowała tego wpisu przed jego publikacją i ubolewa nad faktem jego pojawienia się przed nawiązaniem kontaktu między Fundacją a Ośrodkiem celem wyjaśnienia wątpliwości i ustalenia stanu faktycznego. Fundacja wysoce szanuje i docenia pracę Ośrodka w zakresie zwiększania kompetencji nauczycieli oraz popularyzowania informatyki pośród uczniów mazowieckich szkół; w żadnym wypadku nie było naszą intencją nadszarpnięcie dobrego imienia Ośrodka.

Reszta wpisu na stronie FWiOO.

przez -
0 553
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Cyfryzacja polskiej edukacji i wiążące się z nią problemy, zbliżają wielkimi krokami. Aby przygotować środowisko nauczycieli, dyrektorów oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły, postanowiliśmy zorganizować konferencję o tematyce informatycznej: Edukacja w wersji Open – wyzwania dla nowoczesnej szkoły. Podczas konferencji skupimy się na tych wyzwaniach, które z powodzeniem można wykorzystywać w szkole.

Wszystko odbędzie się 20 kwietnia 2012 w Zespole Szkolnym w Cegłowie (woj. mazowieckie). Zaprezentujemy stworzony przez wolontariuszy, w ramach projektu WiOO w Szkole prowadzonego przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania, system operacyjny Szkolny Remix Ubuntu, w wersji dla serwera i komputera uczniowskiego oraz cykl prelekcji poświęcony zagadnieniom wolnych i otwartych rozwiązań komputerowych.

Do udziału w bezpłatnym wydarzeniu wymagana jest wcześniejsza rejestracja na stronie wioowszkole.org.

Uwaga – termin rejestracji tylko do 18 kwietnia 2012 r.

przez -
0 388
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Podmioty uprawnione do wnioskowania o środki unijne lub krajowe, w ramach różnych programów muszą składać wnioski o dofinansowanie i rozliczać się z projektów. Używają przy tym specjalnych wniosków elektronicznych, które posiadają szereg specyficznych funkcji, które jak się okazuje, działają wyłącznie w pakiecie biurowym Microsoft Office.

Nie byłoby w tym nic złego, gdyby specyfikacja obsługiwanego formatu była w pełni wolna i otwarta, dostępna dla wszystkich. Niestety tak nie jest, a jedynymi systemami na których działa wspomniany pakiet to Microsoft Windows i Mac OS X. Rodzi to spore problemy dla podmiotów, które w swojej działalności używają np. Linuksa oraz LibreOffice. Firma lub organizacja otwierająca dokument w wolnym pakiecie, może mieć ubytki w dokumencie, który ma wypełnić.

Wiele konkursów i celów programów w swoich założeniach ma działania związane z likwidacją wykluczenia cyfrowego, równouprawnieniem nie tylko płci ale również dostępu do środków publicznych, wcielaniem w życie zasady konkurencyjności na rynku w tym ICT, rozwojem demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego – integralną częścią tego procesu jest informatyzacja.

Ponadto gro z podmiotów uprawnionych do wnioskowania o granty i realizujących projekty dofinansowane od dawna wspomina, że należy skuteczniej promować swobodny dostęp do narzędzi informatycznych i możliwości nieskrępowanego wyboru dowolnych rozwiązań technologicznych w komunikacji na linii Instytucja Pośrednicząca/Rozliczający i przyjmujący wnioski a podmioty wnioskujące i realizujące projekty ze środków publicznych – dlatego też zapraszamy wszystkie zainteresowane indywidualne osoby oraz podmioty, do opracowania wspólnego stanowiska w sprawie, które zostanie przesłane do zarządzających środkami grantowymi w tym do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Nad stanowiskiem pracujemy na ogólnodostępnym PAD-zie, pod adresem: piratepad.net/qhiuxXIrsn, wstępnie do 8 marca 2012 roku, czyli do Dnia Kobiet, których prawa i równouprawnienie są wspierane oraz kluczowe w wielu programach grantowych.
Podmioty zamierzające poprzeć wspólnie wypracowane stanowisko prosimy o dopisywanie się na PAD-ie lub zgłaszanie chęci podpisania opracowanego stanowiska na liście dyskusyjnej, o której mowa niżej.

przez -
3 487
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania ogłasza konkurs na implementacje programistyczne. Jest on skierowany do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz do studentów, pracowników naukowych i dydaktycznych z kierunków informatycznych i powiązanych, takich jak: elektronika, mechatronika, automatyka, robotyka, kierunki pedagogiczne związane z technologiami informacyjnymi, elektrotechnika, itp.

Jego celem jest: Wzbogacenie procesu nauczania informatyki o treści zwiększające aktywność edukacyjną uczniów i pobudzające ich zainteresowanie naukami informatyczno-technicznymi. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu implementacji programistycznych które będą realizowane podczas zajęć w Kołach Zainteresowań, organizowanych w ramach Projektu SWOI. Obowiązujące języki programowania to Lazarus, Scratch, C, C++, Python, Java i PHP. Tematy implementacji muszą bazować na obowiązującej podstawie programowej dla typów szkół obejmowanych projektem.

Jeśli wiesz jak ulepszyć nauczanie informatyki oraz jak zwiększyć aktywność uczniów podczas zajęć, to weź udział w konkursie.

przez -
0 665
Spinacz

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania w partnerstwie z Kołem Naukowym Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów Politechniki Poznańskiej oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym w ramach projektu „Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji – Platforma współpracy – SPINACZ” organizuje konferencję: “Współpraca sektora biznesu i sektora B+R w zakresie innowacyjnego wolnego i otwartego oprogramowania-szanse i możliwości”.

Wydarzenie to będzie miało miejsce 16.12.2011 na Politechnice Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, w godzinach od 9.30- 15.00.

Zapraszamy serdecznie do bezpłatnego udziału wszystkich, szczególnie studentów i pracowników naukowych, zainteresowanych tematem wdrożeń rozwiązań Open Source w biznesie, problemami współpracy środowisk akademickich z biznesem w zakresie wykorzystania i wdrażania naukowego polskiego dorobku informatycznego, a także roli innowacji wolnego i otwartego oprogramowania w gospodarce.

Konferencja połączona została z imprezą targową, na której moją szansę zaistnieć koła naukowe, uczelnie oraz firmy wykorzystujące w swojej działalności Open Source. Zapraszamy też indywidualnych twórców, którzy mają szansę pokazać się ze swoim dorobkiem, pomysłami. Firmy/instytucje mogą zgłaszać się na to wydarzenie drogą mailową na adres info@spinacz.edu.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z Agendą konferencji tutaj oraz do zgłaszania się poprzez formularz dostępny pod linkiem: www.spinacz.edu.pl/events/signup/.

przez -
4 932
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Kolejna ważna instytucja w Polsce uzależniła się od jednego producenta oprogramowania. W ramach realizowanych przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania działań, opartych na stałym monitoringu i analizie przetargów publicznych ogłaszanych przez jednostki administracji publicznej w Polsce, wytropiony został kolejny przypadek zamówienia  naruszającego przepisy PZP. Mowa o przetargu na „Zakup i dostawę oprogramowania wraz z nośnikami i licencjami” ogłoszonego przez Agencję Rynku Rolnego w dniu 18 października br. (TED.325740-2011, nr ref. PN-35/2011). Szacowana wartość przetargu sięga ok. 622 tysięcy złotych brutto, a wadium określono na poziomie 11 000 zł. Termin składania ofert ustalono na 25.11.2011 r. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie WWW Agencji.

W związku ze stwierdzonymi przez Fundację nieprawidłowościami w przetargu w dniu 21 października br. do Zamawiającego zostało wystosowane pismo interwencyjne w tej prawie (można się z nim zapoznać tutaj). Uwagę zwrócił fakt, wskazania w pozycji system operacyjny na konkretny z nazwy produkt Microsoft Windows 7 Professional 64-bit PL, co narusza przepisy PZP, w postaci niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanym SIWZ (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP), a także nie zapewnieniu zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). Co istotne, Zamawiający w żadnej formie nie określił kryteriów równoważności produktu, tym samym ograniczył Wykonawcom zaproponowanie produktu innego z nazwy, a podobnego w funkcjonalności. W związku z powyższym Fundacja zwróciła się z apelem o modyfikację SIWZ.

W odpowiedzi na interwencję, w dniu 3 listopada br. Agencja Rynku Rolnego wystosowała pismo z wyjaśnieniami. Zamawiający wskazał, że „prowadzony zakup ma na celu rozbudowę istniejącej obecnie  infrastruktury sprzętowej komputerów, obejmującej liczbę stacji rzędu 1500, o dodatkowe komputery przenośne”. Ponadto poinformował, iż wskazanie określonego z nazwy systemu operacyjnego nastąpiło po „przeanalizowaniu systemów operacyjnych dostępnych dla komputerów użytkowników końcowych. Wybranie konkretnego systemu operacyjnego podyktowane było wymaganiami funkcjonalnymi, odnoszącymi się do użytkowanych podstawowych systemów produkcyjnych Zamawiającego, wspomagających obsługę mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, pracujących pod systemem Windows, a także kilkunastu zakupionych poprzednio i użytkowanych w dalszym ciągu aplikacji wspomagających zadania służbowe Zamawiającego (np. Uplook, Płatnik, E-Pfron, Szafir, Statistica), które według wiedzy Zamawiającego nie posiadają wersji dla systemów innych, niż Microsoft Windows XP/VISTA/7. Pod uwagę należy także wziąć fakt, że Zamawiający posiada licencje na oprogramowanie Microsoft Office dedykowane dla systemów Microsoft Windows, oraz oprogramowanie antywirusowe Symantec Antivirus również z licencjami dla Microsoft Windows”. Ponadto Zamawiający wspomniał, iż „wymienione oprogramowanie w większości przypadków jest komercyjne, więc zamiana systemu operacyjnego używanego przez Zamawiającego wiązałaby się z dużymi dodatkowymi kosztami wdrożenia odpowiedników tych aplikacji dla innych systemów operacyjnych”. Zamawiający poinformował również, iż „budowa i zakup tych systemów odbywała się w zgodzie z przyjętymi i zatwierdzonymi standardami sprzętu i oprogramowania Agencji, stanowiącymi podstawę prowadzenia spójnej i długofalowej polityki utrzymania oraz rozbudowy systemów informatycznych. Komputery przenośne, podobnie jak stacjonarne stacje robocze muszą być zgodne ze standardami przyjętymi w Agencji”. Ponadto Zamawiający wspomniał, iż taka polityka Agencji jest zgodna z wymaganiami norm bezpieczeństwa rodziny ISO/IEC 27000 obowiązujących u Zamawiającego jako agencji płatniczej UE, zgodnie z którymi kluczowe systemy powinny posiadać profesjonalne wsparcie. W tym względzie zdaniem Zamawiającego koszty takiego wsparcia istotnie zmniejszyłyby potencjalną atrakcyjność ekonomiczną otwartych systemów. Stąd zarzuty uważa za „bezpodstawne, ponieważ usunięcie spornego punktu z SIWZ dotyczącego dostarczenia wraz z komputerami systemu operacyjnego Microsoft Windows utrudniłoby, a w niektórych sytuacjach uniemożliwiłoby wykorzystanie zakupionego sprzętu”. Z pełną treścią odpowiedzi Zamawiającego można zapoznać się tutaj.

Powyżej zacytowana obszerna informacja Zamawiającego, poza odpowiedzią na zarzuty Fundacji odnośnie nieprawidłowego rozpisania przetargu, ukazała podręcznikowy wręcz przykład uzależnienia instytucji państwowej od konkretnego producenta (tzw.  Vendor lock-in). To, że Zamawiający tak stanowczo broni niewłaściwego opisania przedmiotu przetargu, ma bowiem genezę w prowadzonej przez Agencję polityce doboru rozwiązań informatycznych, które od dłuższego czasu (a można przypuszczać, że od początku informatyzacji Agencji) są oparte o oprogramowanie Microsoftu. Zamawiający sam przyznał, że używane przez niego rozwiązania „nie posiadają wersji dla systemów innych, niż Microsoft Windows XP/VISTA/7”. Ta odpowiedź ukazała, jak dramatycznie wysoki jest poziom uzależnienia od jednego producenta, gdyż zostało przytoczonych kilka wybranych użytkowanych przez Agencję produktów (np. Uplook, Płatnik, E-Pfron, Szafir, Statistica), które wedle wiedzy ARR mogą działać tylko pod jednym systemem operacyjnym! Tym samym każde kolejne wdrożenie jest obarczone koniecznością dopasowania do istniejących rozwiązań, powodując jeszcze głębszy poziom uzależnienia. Być może urzędnicy są świadomi, ze w istocie naruszają przepisy PZP, ale de facto są zmuszeni do bronienia swojej polityki, gdyż po prostu nie widzą innego wyjścia z tej sytuacji.

Trzeba przyznać, że skala zjawiska „vendor lock-in” w Agencji Rynku Rolnego jest przerażająca. Najgorsze, że zarażony tą chorobą jest niemalże cały sektor administracji publicznej. Stąd potrzebna jest skuteczna terapia, która obecny stan mogłaby zmienić. Być może ogłaszając kolejne przetargi (na rozwiązania nowe i aktualizacje), warto zacząć zapisywać klauzule, o konieczności oferowania produktów, umożliwiających działanie również pod innymi systemami operacyjnymi. Taki zapis mógłby zapoczątkować istną rewolucję i stopniowe wychodzenie ze zjawiska uzależnienia od jednego producenta. W dłuższej perspektywie czasu byłoby to z korzyścią dla gospodarki (większa konkurencja), a także dla samej administracji publicznej, w tym Agencji Rynku Rolnego oraz podatników (niższa cena i lepsza funkcjonalność).

Polecane

It_kontrakt_news

0 108
Rynek oprogramowania do kontroli wersji bardzo ewoluował od czasu rozpoczęcia Bitbucketa w 2008 roku. Kiedy został wprowadzony na...
mercursis

0 308