Tags Posts tagged with "fwioo"

fwioo

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Spotkanie odbyło się, zgodnie z założeniami, 29 września 2007 roku w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele firm, uczelni, organizacji i projektów społecznościowych, co już samo w sobie stanowi o fakcie, że cała społeczność związana z wolnym i otwartym oprogramowaniem w kraju może i powinna współpracować.

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele: IBM Polska, Google Polska, UBIK Business Consulting, Amazis.net, ISOC Polska, PLUG, FWiOO, SKOS, KROS, Politechnika Łódzka, Politechnika Białostocka, 7thGuard.net, Jakilinux,org, Linuxnews.pl, LinuxDlaFirm.pl, Linux Edu-CD, Ubuntu.pl, TheCamles.org, Dragonia Magazine.

Więcej informacji na stronie interoperacyjnosc.fwioo.pl.

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) rozpoczęło konsultacje dotyczące nowelizacji dwóch rozporządzeń: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO) została zaproszona do zgłaszania uwag i wniosków dotyczących wspomnianych rozporządzeń. Ponadto zaproszenie otrzymali: 24 ministrów w tym wicepremierzy, 20 rektorów wyższych uczelni i 11 organizacji pozarządowych (w tym FWiOO) oraz izb gospodarczych. W zaproszeniu jest również Zastępca Prezesa PKN oraz Przewodniczący Rady Informatyzacji.

MSWiA określiło termin zgłaszania uwag do 30 września br.
W związku z zaproszeniem FWiOO, wystosowanego przez MSWiA, do konsultacji w sprawie nowelizacji dwóch rozporządzeń, organizowane jest spotkanie 29 września 2007 roku dla wszystkich osób oraz formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz wolnego i otwartego oprogramowania, celem uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie.

ZAPROSZENIE!
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz przedstawicieli formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz rozwoju i popularyzacji wioo do udziału w spotkaniu, organizowanym w Poznaniu przez FWiOO i projekt społecznościowy thecamels.org, na którym postaramy się wypracować wspólne stanowisko w dwóch sprawach:

  1. Nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
    wymiany informacji w formie elektronicznej
  2. Nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Mamy jedną z nielicznych okazji, by wypowiedzieć się wspólnym głosem za wprowadzeniem na szeroką skalę naszych uwag i stanowiska do administracji publicznej i, co za tym idzie, szerszego życia społecznego.

Tym razem mamy pewność, że zostaniemy wysłuchani, a nasze zastrzeżenia i propozycje będą musiały być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji.

Dzięki oficjalnemu zaproszeniu od Podsekretarza Stanu w MSWiA, dr. inż. Grzegorza Bliźniuka, możemy mieć wpływ na jakość stanowionego w Polsce prawa i to w tak ważnej dla naszej społeczności kwestii!

Poruszone zostaną również następujące tematy:

  1. Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI),
  2. Omówienie naszej możliwej współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN),
  3. Rozmowa nt. możliwego wspólnego współdziałania i określenie wspólnych kierunków realizacyjnych w przyszłości.

Zachęcamy więc do zgłaszana chęci uczestnictwa w spotkaniu oraz do merytorycznego przygotowania się do dyskusji.

Spotkanie odbędzie się 29 września br. w Poznaniu. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona. Sądzimy jednak, że przewidziana przez nas ilość uczestników pozwoli nam na spotkanie z każdym, kto wyrazi chęć przyjazdu do Poznania. Zapraszamy do udziału w spotkaniu tym bardziej, że będzie to jedna z nielicznych okazji nie tylko do wymiany poglądów i uzgodnienia wspólnego stanowiska, ale także do poznania się osobiście i zacieśnienia wzajemnej współpracy.

Agendę, dokładny adres oraz godzinę rozpoczęcia spotkania, tym którzy się zarejestrowali, prześlemy zwrotnie mailem. Zapraszamy do rejestracji!

Więcej informacji: interoperacyjnosc.fwioo.pl

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło konsultacje dotyczące nowelizacji dwóch rozporządzeń: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania została zaproszona do zgłaszania uwag i wniosków dotyczących wspomnianych rozporządzeń.

Zaproszenie do zgłaszania swoich uwag dostali ponadto: 24 ministrów w tym wicepremierzy, 20 rektorów wyższych uczelni i 11 organizacji pozarządowych (w tym FWiOO) oraz izb gospodarczych. W zaproszeniu jest również Zastępca Prezesa PKN oraz Przewodniczący Rady Informatyzacji.

MSWiA określiło termin zgłaszania uwag do 30 września br. W związku z powyższym organizujemy spotkanie 29 września 2007 roku, będące naszymi wewnętrznymi konsultacjami, dla wszystkich osób
oraz formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz wolnego i otwartego oprogramowania, celem uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie.

Najdalej 13 września br. opublikujemy bliższe informacje związane z miejscem i godziną spotkania.

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz przedstawicieli formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz rozwoju i popularyzacji WIOO do udziału w organizowanym w Poznaniu przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania spotkaniu, na którym postaramy się wypracować wspólne stanowisko w dwóch sprawach:

  • Nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej,
  • Nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  • Uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

Mamy jedną z nielicznych okazji, by wypowiedzieć sie wspólnym głosem za wprowadzeniem na szeroką skalę otwartych standardów do administracji publicznej i, co za tym idzie, szerszego życia społecznego. Nawet bowiem najlepsze programy o otwartym kodzie będą przegrywały walkę z programami zamkniętymi, jeśli tylko takimi będzie posługiwać się polska administracja.

Tym razem mamy pewność, że zostaniemy wysłuchani, a nasze zastrzeżenia i propozycje będą musiały być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji. Dzięki oficjalnemu zaproszeniu od Podsekretarza Stanu w MSWiA, dr. inż. Grzegorza Bliźniuka, możemy mieć wpływ na jakość stanowionego w Polsce prawa i to w tak ważnej dla naszej społeczności kwestii.!

Zachęcamy więc do zgłaszana chęci uczestnictwa w spotkaniu oraz do merytorycznego przygotowania sie do dyskusji. W zakładce Dokumenty znajdziecie pełne treści rozporządzeń oraz uchwały.

Przewidywana data spotkania to 25 lub 26 września br. Dokładnie zostanie ona określona w połowie przyszłego tygodnia, w tej chwili trwają rozmowy w sprawie udostępnienia sali konferencyjnej. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona. Sądzimy jednak, ze przewidziana przez nas ilość uczestników pozwoli nam na spotkanie z każdym, kto wyrazi chęć przyjazdu do Poznania.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu tym bardziej, będzie to jedna z nielicznych okazji nie tylko do wymiany poglądów i uzgodnienia wspólnego stanowiska, ale także do poznania się osobiście i zacieśnienia wzajemnej współpracy, która służy popularyzacji wolnego i otwartego oprogramowania.

Więcej na interoperacyjnosc.fwioo.pl.

przez -
0 586
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Przedstawiciele Internetu, wszyscy którzy głosowali w petycji przeciw OOXML pod adresem http://www.noooxml.org/petition-pl, a więc kilka tysięcy osób z kraju, ma od 24 sierpnia 2007 roku formalny głos w pracach Komitetu Technicznego nr 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych (KT 182) przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN). Reprezentantem głosu Internautów będzie Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO).

To bardzo dobra wiadomość, którą przekazał PKN do Zarządu FWiOO w dniu dzisiejszym.

Fundacja jako przedstawiciel środowiska najbardziej zainteresowanego pracami nad przyjęciem lub odrzuceniem standardu ISO DIS 29500 (formatu Office OpenXML lub OOXML), została oficjalnie przyjęta do prac w KT 182 w trybie ekspresowym. Przyczyniło się do tego kilka tysięcy osób, które zaangażowały się w sprawę podpisując wspomnianą petycję.

– PKN wysłuchał Internautów. – jak powiedział sekretarz i opiekun KT182, Sławomir Wroński – Zazwyczaj formalności związane z przyjęciem nowych członków do Komitetu Technicznego trwają znacznie dłużej ale Fundacja zdąży zagłosować 30 sierpnia. – wyjaśnia.

Jest to dla nas tym ważniejsza wiadomość, że Fundacja będzie mogła wyrazić oficjalny sprzeciw w trakcie głosowania wobec wprowadzenia standardu zapisu dokumentów OOXML forsowanego przez Microsoft.

Głosowanie KT 182 nad tym standardem odbędzie się 30 sierpnia w siedzibie PKN. Dzięki stanowisku wypracowywanemu w imieniu Fundacji przez ekspertów (Borysa Musielaka i Dominika Tomaszuka) i przy poparciu Internautów, Fundacja aktywnie będzie brać udział w pracach KT 182 promując rozwiązania, które będą najkorzystniejsze dla rozwoju informatyzacji kraju i zwolenników wolnego i otwartego oprogramowania.

Więcej informacji: http://www.fwioo.pl/aktualnosci.html

Polecane

0 70
Jesteśmy w czasach gdy dostęp do internetu jest jednym z najważniejszych spraw, zdalna praca daje nowe możliwości. Jednak bez dobrej prędkości łącza,...
fritzbox

0 446