Tags Posts tagged with "gdb"

gdb

przez -
0 500
GNU - logo

Joel Brobecker ogłosił wydanie GDB 7.8, programu GNU Debugger napisanego w 1988 r. przez Richarda Stallmana. Posiada on wsparcie dla bardzo wielu architektur komputerowych i wspiera języki programowania, takie jak: Ada, C, C++, Objective-C, Pascal i wiele innych. Równolegle do GDB powstaje projekt bibliotek libGDB, mających ułatwić tworzenie oprogramowania obsługującego GNU Debugger. GNU Debugger działa w trybie tekstowym, lecz zdecydowana większość zintegrowanych środowisk programistycznych posiadających interfejs graficzny potrafi prezentować wyniki działania GDB.

Dodano obsługę skryptów Guile, udoskonalono wsparcie dla skryptów Pyhona, pojawiło się sporo nowych opcji i komend, udoskonalono konfiguracje little-endian PowerPC64, ulepszono BTrace, dodano wsparcie dla ISO C99 variable length automatic arrays. Naprawiono sporo błędów.

przez -
0 513
GNU - logo

Joel Brobecker ogłosił wydanie GDB 7.7, programu GNU Debugger napisanego w 1988 r. przez Richarda Stallmana. Posiada on wsparcie dla bardzo wielu architektur komputerowych i wspiera języki programowania, takie jak: Ada, C, C++, Objective-C, Pascal i wiele innych. Równolegle do GDB powstaje projekt bibliotek libGDB, mających ułatwić tworzenie oprogramowania obsługującego GNU Debugger. GNU Debugger działa w trybie tekstowym, lecz zdecydowana większość zintegrowanych środowisk programistycznych posiadających interfejs graficzny potrafi prezentować wyniki działania GDB.

Dodano nowe komendy debuggujące, nowe opcje, udoskonalono obsługę C++ i Pythona, udoskonalono zdalne protokoły, dodano wsparcie dla rozwojowej wersji GDB Windows x64, dodano nowe skrypty, naprawiono sporo błędów.

przez -
0 776
GNU - logo

Joel Brobecker ogłosił wydanie GDB 7.6, programu GNU Debugger napisanego w 1988 r. przez Richarda Stallmana. Posiada on wsparcie dla bardzo wielu architektur komputerowych i wspiera języki programowania, takie jak: Ada, C, C++, Objective-C, Pascal i wiele innych. Równolegle do GDB powstaje projekt bibliotek libGDB, mających ułatwić tworzenie oprogramowania obsługującego GNU Debugger. GNU Debugger działa w trybie tekstowym, lecz zdecydowana większość zintegrowanych środowisk programistycznych posiadających interfejs graficzny potrafi prezentować wyniki działania GDB.

 • Nowe natywne konfiguracje:
  • ARM AArch64 GNU/Linux – aarch64*-*-linux-gnu
  • FreeBSD/powerpc – powerpc*-*-freebsd
  • x86_64/Cygwin – x86_64-*-cygwin*
  • Tilera TILE-Gx GNU/Linux – tilegx*-*-linux-gnu
 • Nowe konfiguracje docelowe:
  • ARM AArch64 – aarch64*-*-elf
  • ARM AArch64 GNU/Linux – aarch64*-*-linux
  • Lynx 178 PowerPC – powerpc-*-lynx*178
  • x86_64/Cygwin – x86_64-*-cygwin*
  • Tilera TILE-Gx GNU/Linux – tilegx*-*-linux
 • Nowe opcje konfiguracyjne: -enable-libmcheck i --disable-libmcheck
 • Dodano wsparcie dla sekcji mini debuginfo, .gnu_debugdata
 • C++ ABI posiada specyfikację GNU v3 ABI
 • Nowa opcja linii komend -nh, która automatycznie wyłącza ładowanie pliku ~/.gdbinit
 • Sporo poprawek i zmian GDB/MI
 • Dodano i poprawiono skrypty Pythona, nowe komendy, nowe opcje

przez -
0 734
GNU - logo

Joel Brobecker ogłosił wydanie GDB 7.5, znanego wszystkim programu GNU Debugger, napisanego w 1988 r. przez Richarda Stallmana. Posiada on wsparcie dla bardzo wielu architektur komputerowych i wspiera języki programowania, takie jak: da, C, C++, Objective-C, Pascal i wiele innych. Równolegle do GDB powstaje projekt bibliotek libGDB, mających ułatwić tworzenie oprogramowania obsługującego GNU Debugger. GNU Debugger działa w trybie tekstowym, lecz zdecydowana większość zintegrowanych środowisk programistycznych posiadających interfejs graficzny potrafi prezentować wyniki działania GDB.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Dodano wsparcie dla języka Go
 • Pojawiły się nowe architektury sprzętowe: x32 ABI, microMIPS, Renesas RL78, HP OpenVMS ia64
 • Udoskonalono pisanie skryptów w Pythonie
 • Dodano wsparcie śledzenia SDT – Static Defined Tracing ze śledzeniem SystemTap
 • Udoskonalono GDBserver (stdio connections, target-side evaluation of breakpoint conditions, remote protocol improvements)
 • Wsteczne debuggowanie na ARM
 • Porzucono binarne gdbtui. Zamiast tego, należy używać gdb -tui
 • Pomniejsze usprawnienia

Polecane

4developers_2016

0 103
Programiści z całego kraju czekają na kolejną edycję 4Developers 20 kwietnia 2020 w Warszawie pasjonaci IT spotkają się ponownie,...