Tags Posts tagged with "git"

git

przez -
0 2108
GitLab

GitLab i Gitorious ogłosili połączenie sił, aby sprostać wymaganiom stawianym ich przez klientów. Oba serwisy udostępniają repozytoria Git dla projektów wykorzystujących system kontroli wersji Git. GitLab posiada dwie wersje: GitLab CE z licencją MIT License oraz GitLab EE z zamkniętymi projektami. Gitorious natomiast hostował wszystko na licencji GNU Affero General Public License 3.

Dzięki połączeniu się Gitorious zyskał zarządzanie kodem, przeglądanie kodu, śledzenie błędów, pola aktywności, wiki oraz ciągłą integrację. Użytkownicy mogą bez problemu rozpocząć importowanie swoich projektów do GitLaba, poprzez proste kliknięcie odnośnika Import projects from Gitorious.org, podczas tworzenia nowego repozytorium. Strona Gitorious.org pozostanie aktywna do końca maja 2015 roku, aby dać czas ludziom na migrację.

przez -
0 924
Git

Junio C. Hamano ogłosił wydanie Git 2.2.0, wolnego systemu kontroli wersji. Został on stworzony przez Linusa Torvaldsa na potrzeby jądra Linux. Git jest rozwijany dla systemu operacyjnego GNU/Linux, ale może być też używany na innych systemach operacyjnych bazujących na Uniksie, takich jak BSD czy Solaris. Oficjalny port na Windowsa używa Cygwina (emulatora środowiska POSIX), jednak jest on o wiele wolniejszy niż na systemach używających POSIX-a natywnie. Istnieją też porty natywne na Windows (używające MinGW) i są w fazie produkcji.

Dokonano łącznie 550 zmian, dzięki pracy 77 osób. Udoskonalono wiele komend i dodano nową opcję anonimizacji dla szybkiego eksportu, aby wspomóc raportowanie błędów, w przypadku prywatnych repozytoriów. Pojawiły się nowe wywołania API i zoptymalizowano kod. Naprawiono sporo błędów.

przez -
3 1333
Git

Wydawnictwo Apress, udostępniło elektroniczną wersję książki Pro Git Second Edition. Pro Git to książka o systemie kontroli wersji Git, stworzonym przez Linusa Torvaldsa i społecznośc. Jej autorami są eksperci w tej dziedzinie: Scott Chacon i Ben Straub. Ksiażka jest przeznaczona dla wszystkich deweloperów wolnego oprogramowania i nie tylko. Pro Git Second Edition została udostępniona na licencji CC SA 3.0.

Czego dowiemy się z książki:

 • Jak używać Gita, jako programista projektu
 • Biegle się posługiwać systemem kontroli wersji
 • Jak przenosić projekty z innych systemów kontroli wersji na Gita
 • Jak rozszerzać Gita
 • Jak wdrażać Gita do projektu
 • Jak używać wszystkich dostępnych funkcji

Pro Git Second Edition

przez -
3 952
Linux Foundation

Linux Foundation rozpoczęło wprowadzanie dwuskładnikowego uwierzytelniania dla deweloperów zajmujących się rozwojem jądra Linux i posiadających bezpośredni dostęp do repozytoriów Gita. Fundacja wspólnie z firmą Yubico przygotowała specjalne klucze szyfrujące zwane YubiKey, które zostały rozdane pierwszej grupie deweloperów, przybyłych na konferencję LinuxCon North America 2014 w Chicago. Cała akcja ma trwać do czasu, aż wszystkie osoby otrzymają swoje własne klucze.

Git to system kontroli wersji, stworzony specjalnie dla rozwoju jądra Linux. Kilka lat temu Linux Foundation określiła ścisłą politykę bezpieczeństwa dla deweloperów, którzy wprowadzają zmiany bezpośrednio do repozytorium. Każdy z nich posiada hasło oraz prywatny klucz SSH. Okazuje się niestety, że nie zawsze da się zachować względne bezpieczeństwo, ponieważ klucz może zostać złamany, wykradziony, zgubiony itp. Stąd pomysł sprzętowego uwierzytelniania.

przez -
0 1677
Git

Junio C. Hamano ogłosił wydanie Git 2.1.0, wolnego systemu kontroli wersji. Został on stworzony przez Linusa Torvaldsa na potrzeby jądra Linux. Git jest rozwijany dla systemu operacyjnego GNU/Linux, ale może być też używany na innych systemach operacyjnych bazujących na Uniksie, takich jak BSD czy Solaris. Oficjalny port na Windowsa używa Cygwina (emulatora środowiska POSIX), jednak jest on o wiele wolniejszy niż na systemach używających POSIX-a natywnie. Istnieją też porty natywne na Windows (używające MinGW) i są w fazie produkcji.

Udoskonalono całą aplikację, dodano nowe opcje do komend, zwiększono wydajność oraz naprawiono sporo błędów.

przez -
34 1373
Git

Junio C. Hamano ogłosił wydanie Git 2.0.0, wolnego systemu kontroli wersji. Został on stworzony przez Linusa Torvaldsa na potrzeby jądra Linux. Git jest rozwijany dla systemu operacyjnego GNU/Linux, ale może być też używany na innych systemach operacyjnych bazujących na Uniksie, takich jak BSD czy Solaris. Oficjalny port na Windowsa używa Cygwina (emulatora środowiska POSIX), jednak jest on o wiele wolniejszy niż na systemach używających POSIX-a natywnie. Istnieją też porty natywne na Windows (używające MinGW) i są w fazie produkcji.

Najważniejsze zmiany:

 • Komenda git push od teraz posiada prostą składnię, jeżeli nie podamy żadnych argumentów. Zatem:
  • Następuje wysłanie obecnej gałęzi do gałęzi z taką samą nazwą, oraz tylko wtedy jeżeli obecna gałąź została ustawiona na integrację ze zdalną gałęzią, do której wysyłamy zmiany i z której pobieraliśmy
  • Następuje wysłanie obecnej gałęzi do gałęzi z taką samą nazwą, jeżeli wysyłamy zmiany do zdalnej gałęzi, która nie jest w tym samym miejscu, z którego pobieraliśmy
 • Kiedy komendy: git add -u lub git add -A zostają wywołane w podkatalogu, bez zdefiniowanych ścieżek, owe komendy operują na całym drzewie katalogu. Aby ustawić konkretny podkatalog, należy użyć komend: git add -u . lub git add -A..
 • Komenda git add działa tak samo, jak git add -A, a przenoszenie będzie domyślnie włączone.
 • Usunięto opcję -q z komendy git diff-files
 • Komenda git request-pull została pozbawiona kilku opcji heurystycznych, które często powodowały błędy
 • Domyślny prefiks dla komendy git svn został zmieniony. Należy użyć opcji -prefix, aby zdefiniować inne
 • Komenda git commit –cleanup= otrzymała nowy tryb – scissors
 • Wiele komend, które są odpowiedzialne za commity, jak pull, rebase otrzymały możliwość użycia opcji –gpg-sign w linii komend

przez -
0 889
Git

Junio C. Hamano ogłosił wydanie Git 1.9.0, wolnego systemu kontroli wersji. Został on stworzony przez Linusa Torvaldsa na potrzeby jądra Linux. Naprawiono sporo błędów, w tym te związane z remote-bzr i remote-hg. Procedura budowania rozpoznaje od teraz system MirBSD. Dodano aktualizacje dla git p4, git svn, gitk. Naprawiono znalezione błędy.

przez -
1 826
GitG

Jason A. Donenfeld ogłosił wydanie CGIT 0.10, webowego interfejsu do przeglądania repozytoriów Gita. Aplikacja została napisana w języku C i jest dostępna na licencji GPLv2. CGIT posiada commitowanie, pamięć podręczną dla wygenerowanych HTMLi, podstawowe przeglądanie repozytoriów, klonowanie adresów URL, wykrywanie repozytoriów, aktualizowanie zmian na bieżąco oraz system wtyczek. Dodano obsługę języka skryptowego Lua, wsparcie dla uwierzytelniania, obsługę filtrowania wiadomości pocztowych, przebudowano infrastrukturę filtrowania. Pojawiło się wsparcie dla komendy rawdiff oraz sporo innych zmian.

Polecane

PyCode Conference

0 242
Pythonowi weterani, pasjonaci języka i mierzący wysoko początkujący programiści, zaznaczcie sobie w kalendarzu ważną datę.2-3 grudnia odbywa się 4 edycja PyCode Conference.
Konferencje

0 302

0 1093